پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 06 Jun 2020 05:30:03 +0430Sat, 06 Jun 2020 05:30:03 +04302024 از انتخاب و حضور استانداران در استان‌ها هیچ جناحی نباید احساس شکست کندمتن کامل سخنرانی دکتر روحانی در اولین همایش استانداران دولت تدبیر و امید:رییس جمهور صبح امروز (سهشنبه) در اولین همایش استانداران دولت تدبیر و امید با تأکید بر سازمانهای مردم نهاد، خطاب به همه سازمانها، نهادها و استانداران گفت: در هر کاری بدون همکاری مردم موفق نمیشویم و تا هر قدر که ممکن است امور را به مردم واگذار کنید.رییس جمهور صبح امروز (سهشنبه) در اولین همایش استانداران دولت تدبیر و امید با تأکید بر سازمانهای مردم نهاد، خطاب به همه سازمانها، نهادها و استانداران گفت: در هر کاری بدون همکاری مردم موفق نمیشویم و تا هر قدر که ممکن است امور را به مردم واگذار کنید.<br /> متن کامل سخنان حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:<br /> <br /> <strong>بسم الله الرحمن الرحیم<br /> الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین</strong><br /> خدا را شاکرم که توفیق یافتم در اولین جمع استانداران محترم سراسر کشور و مسئولین محترم وزارت کشور شرکت کنم. سخنم را از اینجا آغاز میکنم که همه ما در چه شرایطی مسئولیت کشور را به عهده گرفتیم و چه مسئولیت مهمی در آینده بردوش داریم. این دولت کارش را در شرایط ویژهای شروع کرد. بر این نکته تأکید دارم که هیچ دولتی از آغاز جمهوری اسلامی حتی زمان جنگ و سالهای اولیه انقلاب که در همه این مراحل حضور داشته و مسئولیت داشتم، در هیچ زمانی شرایط سختتر از شرایطی که این دولت شروع به کار کرد، نداشتهایم، این شرایط کاملاً بیسابقه بوده است.<br /> شکاف بین دولت و ملت، تضعیف شدید سرمایه اجتماعی، وضعیت سیاست خارجی کشور، وضع اقتصادی کشور و همچنین شرایط تحریم، آسیبهای شدید اجتماعی و آسیبپذیریهای فراوان و همچنین در بخش سیاست داخلی شرایط حقوق شهروندی، شرایط اقلیتهای قومی و مذهبی و نحوه تعامل جناحها و احزاب سیاسی. شما میدانید که در هیچ شرایطی از ابتدای پیروزی انقلاب تا سالهای اخیر، کشور در شرایط تحریم سازمان ملل نبوده، چه شرایط روزهای اولیه انقلاب، چه در دوران جنگ تحمیلی. تحریم غربیها و آمریکایی ها بود، اما تحریم سازمان ملل تا سالهای اخیر برای ایران سابقه نداشته است.<br /> شرایط اختلاف جناحها و احزاب بود، اما هیچوقت شکاف بین جناحها و احزاب را مثل سالهای اخیر مشاهده نکردیم، البته آن سالهای اول انقلاب گروهکهایی بودند، فعالیت داشتند، منتها آنها را جزء احزاب و فعالان سیاسی نشناختیم و نمیشناسیم. همچنین این شرایط اقتصادی کشور کمتر سابقه داشته و بررسیها نشان میدهد که شرایط رکود تورمی که هم تورم بالای 40 درصد و هم رشد اقتصادی منهای 5.8 باشد، این شرایط توأمان در تاریخ انقلاب بیسابقه است، جز یکی دو سال اول بعد از انقلاب که شرایط خاصی بر کشور حاکم بوده، اینکه تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی هم نزدیک به منهای 6 درصد باشد را نداشتهایم. بنابراین در یک شرایط خاصی کشور را تحویل گرفتیم که تورم بالای 43 درصد بود، شرایط بیکاری، جامعهای که بهبودی در فضای کسب و کار او مشاهده نمیشد، عدم آرامش و عدم ثبات هم در بخش اقتصادی و سیاسی و سیاست خارجی وجود داشت و ثباتی در قیمت ارز، طلا، مسکن و زمین نبود. شرایط کاملاً بیثبات و هیچ سرمایهگذاری نمیدانست که 3 ماه یا یک ماه یا یک هفته دیگر شرایط اقتصادی کشور چگونه خواهد بود.<br /> کار اصلی و بزرگ را ملت بزرگ ایران انجام دادند و در انتخابات مهم 24 خرداد، حماسه را آنها آفریدند. تدبیر مقام معظم رهبری به منصه ظهور پیوست، مردم و وجدان عمومی جامعه به خوبی احساس کرد که شرایط کشور و انقلاب چیست، آینده کشور چگونه خواهد شد، تصمیم مردم برای حضور بسیار مهم بود، اینکه 73 درصد مردم پای صندوق آراء حضور پیدا کنند، شاید قبلش کمتر اینچنین تصور میشد و در میان همه شعارها و بحثها مردم اعتدال و روش اعتدالی را برگزیدند و انتخاب کردند. <br /> <br /> <strong>این انتخابات نه تنها در داخل ایران بلکه در منطقه و سراسر جهان تأثیرگذار بود</strong><br /> این انتخابات نه تنها در داخل ایران بلکه در منطقه و سراسر جهان تأثیرگذار بود. شما دیدید که در مراسم تحلیف، 55 کشور حضور و شرکت کردند که 11 کشور در سطح سران حضور پیدا کردند و بعد شما دیدید که جو جهانی چگونه تحت تأثیر حرکت، حضور و حماسه مردم قرار گرفت.<br /> طرح مقابله جهانی با خشونت و افراطیگری به پیشنهاد ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اجماع به تصویب رسید، ایرانی که متهم میکردند به اینکه کشوری است در پی خشونت و افراطیگری و حتی بعضی به دروغ القاء میکردند حامی تروریسم است، پرچمدار مبارزه با خشونت و افراطیگری در جهان شد.<br /> <strong><br /> تصویب قطعنامه پیشنهادی ایران در سازمان ملل پیروزی بزرگ برای ملت بود<br /> </strong>کار بسیار بزرگی صورت گرفت، پیشنهاد رییسجمهور ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به فاصله چند ماه تبدیل به قطعنامهای بشود که اگرچه ابتدا ایران بانی ارائه این قطعنامه بود اما این تبدیل شد به 43 کشور یعنی 42 کشور دیگر مثل کشورهای اروپایی، ایتالیا، سوئیس، روسیه و چین، 43 کشور بانی این قطعنامه شدند و علی رغم مخالفتهای اولیه امریکا و مخالفتهای شدید رژیم صهیونیستی دیدید در موقع رأیگیری هیچ کشوری جرأت نکرد که از رییس جلسه بخواهد رأیگیری بشود. وقتی هیچکس پیشنهاد رأی ندارد یعنی اتفاق آراء و به اتفاق آراء این قطعنامه به تصویب رسید، این پیروزی بسیار بزرگی برای ملت ایران بود. البته حالا رسانههای خارجی به دلیل اینکه این قطعنامه با همه تبلیغات چندساله و چند دهه آنها متناقض بود خیلی به آن نپرداختند، رسانههای داخلی هم فکر میکردند که اگر به آن بپردازند باعث تقویت دولت میشود لذا کمتر به آن پرداختند، اما واقعیت، واقعیت است، کسی نمیتواند منکر شود که پرچمدار مقابله با خشونت و افراطیگری در دنیای امروز جمهوری اسلامی ایران است ،به حق هم پرچمدار علیه خشونت و افراطیگری است.<br /> شما میبینید همه اینها از آثار آن حماسه سیاسی و انتخابات 24 خرداد بود. در سیاست خارجی که به ظاهر فکر میشد قفلی زده شده که هیچ کلیدی قادر نیست آن را باز کند، اولین گشایش حاصل شد. توافق اولیه با شش قدرت جهانی در مسأله هستهای، مسأله سادهای نبود، کار بسیار پیچیده و سخت بود و نیاز به تصمیمگیری شجاعانه داشت. دولت این قول را به مردم داده و امروز هم این قول را به مردم میدهد که هر چیزی به صلاح این ملت باشد و منافع مردم را تأمین کند، بدون هیچ دغدغه و تردیدی دولت وارد عمل میشود و مطمئن است که اکثریت قاطع مردم حامی دولت خواهند بود، از سر و صدای چند نفر یا چند درصد نباید بهراسیم و نمیهراسیم، ما آمده ایم تا خودمان را و آبرو و حیثیت خودمان را فدای این ملت عزیز کنیم.<br /> <br /> <strong>دولت آماده فداکاری برای تحقق منافع ملی است<br /> </strong>این دولت، دولتی است که آماده فداکاری برای تحقق منافع ملی است. تمام دوستان ایرانی در منطقه و همه سیاستمدارهای برجسته دنیا این کار و این توافق را تحسین کردند و آن را قدم بسیار مهمی برای گشودن راه اصلی در روابط خارجی دانسته و اعلام کردند. حالا البته یک عدهای هم هستند که ممکن است خوشحال نباشند، به آنها کار نداریم، ما اول رضای خدا برایمان مهم است و بعد رضای عامه مردم، بقیه چیزی نیست.<br /> <br /> <strong>دولت از نقد و انتقاد نمیهراسد<br /> </strong>ضمناً یادمان باشد از نقد و انتقاد نباید بهراسیم و نباید ناراحت شویم، آزاد بگذاریم هر کس نقد دارد، مخصوصاً نقد سالم، سازنده و دلسوزانه، این بهترین کمک برای ما است، حتی اگر اهداف دیگری هم پشت نقد پنهان شده باشد این دولت به راحتی آن را تحمل خواهد کرد. احزاب و گروهها خواهند دید که آستانه تحمل این دولت بسیار بالاتر از آن است که آنها قادر باشند به این راحتی دولت را در مسیر عصبانیت قرار دهند. من این بحث را نمیشکافم و باز نمیکنم، اما دولت در عمل نشان خواهد داد که آستانه تحمل بالایی خواهد داشت و البته هر جا ضروری باشد، مسائل کشور را مستقیم با مردم در میان خواهد گذاشت.<br /> در سیاست خارجی، امروز شاهد گشایش اولیه هستیم، نه خیلی خوشبین هستیم و نه خیلی بدبین، باید واقعیتها را ببینیم و تحلیلها هم بر مبنای واقعیتها باشد، امروز شرایط ما در سیاست خارجی با چند ماه گذشته و قبل از این دولت، بسیار بسیار متفاوت است. شما دیدید در سازمان ملل متحد،در حاشیه اجلاس سازمان ملل تقریباً تمام رؤسا و مقامات عالیرتبه کشورها از جمله کشورهای غربی، بدون استثناء درخواست ملاقات با رییسجمهور ایران را داشتند و این شرایط در سالهای اخیر بیسابقه بود، این هم باز از آثار حضور مردم و حماسه سیاسی مردم است.<br /> <br /> <strong>اولین هدف دولت، مهار رشد تورم بود<br /> </strong>در بخش اقتصاد، در شرایطی بودیم که فکر میکردیم شکستن تورم و رکود به این آسانی امکانپذیر نخواهد بود. بنده شاید در طول هفته بیشترین وقت را در بحث اقتصادی میگذارم، به دلیل شرایط فعلی، حداقل دو جلسه منظم (هفتگی) از آغاز کارم تا به امروز با مسئولین اقتصادی و مشاورین اقتصادی داشتهام. اولین هدف ما این بود که تورم و رشد این تورم را بتوانیم مهار کنیم، این کار به حمدالله تا به امروز به خوبی انجام شده و حتی مقداری بالاتر از سطح توقع اولیه. اینکه تورم نقطه به نقطه از 43 درصد امروز به 28.8 رسیده یعنی بیش از 14 واحد کاهش پیدا کرده که این موفقیت بزرگی برای راه و روش اقتصادی دولت است.<br /> اینکه میبینیم آمار اخیر نشان میدهد رشد بیکاری 2.1 دهم درصد واحد کاهش پیدا کرده، این نشان موفقیت دولت است. امروز، بازار دارای ثبات و آرامش نسبی است و این علامت موفقیت دولت است. نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده و مهار شده که این هم موفقیت دولت در بخش اقتصاد است.<br /> فضای کسب و کار با چند ماه پیش کاملا متفاوت است. دولت تسهیلات فراوانی را برای رونق اقتصادی و از بین بردن بسیاری از مقررات دست و پاگیر با یک مصوبه 35 بندی فراهم کرد و همه این 35 بند در حال اجراست. <br /> <br /> <strong>در بخش اجتماعی شاهد آرامش نسبی هستیم<br /> </strong>در بخش اجتماعی شاهد آرامش نسبی در این بخش هستیم. آنچه هدف ماست این است که کشور را از حالت تنش، خشونت و افراط به طور کامل خارج کنیم. شرایط اجتماعی کشور باید به گونهای باشد که افرادی که تمایل به افراط و خشونت دارند که تعدادشان بسیار اندک است، فضایی را برای این حضور پیدا نکنند. <br /> یکی از هدف های این دولت آشتی در سطح جامعه بوده، همه را باید به هم نزدیک کنیم. آن رسانههایی که بر طبل انشقاق میکوبند، اشتباه تاریخی مرتکب میشوند، هیچ جناحی را در این کشور نمیتوان حذف کرد و هیچ حزب فعالی را نمی توان حذف کرد، باید با هم تعامل کنیم، باید قواعد بازی را بیاموزیم و باید دست به دست هم بدهیم.<br /> در شرایط ویژه ای به سر می بریم، باید کشور را به یک شرایط کاملا طبیعی برگردانیم و این دولت با حمایت مردم و با حمایت مقام معظم رهبری این کار را انجام خواهد داد.<br /> <br /> <strong>مقام معظم رهبری از راه دولت و از خط مشی دولت حمایت فرمودهاند<br /> </strong>در اینجا لازم است به همه استانداران عزیز بگویم در تمام مراحل مهم و حساس، مقام معظم رهبری از راه دولت و از خط مشی دولت حمایت فرموده اند و این برای ما سرمایه بسیار ارزشمندی است. یادمان باشد ما در یک کشور هستیم، یادمان باشد ما یک رهبر داریم و یادمان باشد ما یک دولت داریم، همه باید بدانیم که در شرایط فعلی باید دست در دست یکدیگر بگذاریم. نگذاریم عده ای در جامعه فاصله و انشقاق به وجود بیاورند. امروز الحمدالله شرایط برای فعالیت سیاسی احزاب،آماده تر از دیروز است و این شرایط را آماده تر خواهیم کرد. حالا در بخش استانداران که من می رسم به این بحث خواهم گفت که یکی از درخواست های من این است که استانداران باید از فعالیت احزاب حمایت کرده و فعالیت آنها را تسهیل کنند. ما نمی توانیم در یک جامعه هفتاد و چند میلیونی، بدون تشکیلات و احزاب، افکار عمومی و افکار سیاسی را هدایت کرده و رشد دهیم و مردم را از لحاظ سیاسی آماده کنیم .<br /> در زمینه سازماندهی، تشکیل دولت و انتخاب استاندارها، دولت هم تلاش خود را به کار گرفت. بعد از صدها ساعت مشورت برای انتخاب وزرا و روزهای فراوان و شبهای طولانی که تا پاسی از شب و تا نیمه شب گاهی ادامه پیدا می کرد، وقتی شب 23 ماه مبارک رمضان به انتخاب همه وزرا رسیدیم، در آن شب قدر و نیمه قدر، در آغاز شب همه وزرای پیشنهادی را جمع کردیم و من با آنها صحبت کردم. برای من شب شیرینی بود؛ اینکه بتوانم در روز تحلیف، لیست وزرا و برنامه دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کنم. بعضی از دوستان به من می گفتند این کار شدنی نیست، اما به حمدالله برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، تقدیم لیست وزرا و برنامه دولت در روز تحلیف انجام گرفت.<br /> <br /> <strong>ضرورت تعامل خوب میان دولت و مجلس خصوصاً در موضوع بودجه <br /> </strong>مجلس شورای اسلامی تعامل خوبی با دولت داشته، گرچه سوالات فراوان و احضارهای فراوان، ممکن است برخی وزرای ما را مکدر کرده باشد، اما نباید برنجیم؛ نباید شیوه تعاملیمان را با مجلس از دست بدهیم، دولت با مجلس و سه قوه با هم تحت نظر مقام معظم رهبری میتوانند کارها را پیش ببرند. اختلاف بین دو قوه به صلاح کشور نخواهد بود. حالا البته در بخش استانداران عرض خواهم کرد که یک بخشی از کار را شما باید به عهده بگیرید تا این سوالها کمتر بشود، اما در عین حال مجلس شورای اسلامی تا امروز چه در زمینه اصلاح بودجه 92، چه در زمینه بودجه 93 که انشاءالله شاهد همکاری خوب خواهیم بود و چه در زمینه دولت همکاری خوب داشته است.<br /> اینکه برای یکی از وزرا به هر حال، رییس جمهور ناچار شد چند بار به مجلس برود تا وزیر ورزش و جوانان رای لازم را بگیرد، گر چه در تاریخ بی سابقه بود 4 وزیر برای یک پست معرفی شوند و در نهایت چهارمی رأی آورد، من یاد ندارم، واقعا در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، اما در عین حال باز هم حق مجلس بود. نباید از اینگونه امور برنجیم باید به مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت احترام بگذاریم. به مصوبات مجلس و به قانون مصوب مجلس مورد تأیید شورای محترم نگهبان، احترام خواهیم گذاشت و به آن عمل خواهیم کرد. <br /> <br /> <strong>باید در برابر قانون سر تسلیم فرود آورده و همه به قانون احترام بگذاریم<br /> </strong>غیر از قانون گرایی راهی پیش پای ما نیست، بدانید فرار از قانون اگر بر فرض، منفعت موقتی داشته باشد، دارای ضررهای بسیار زیاد و مهم و طولانی خواهد بود. باید در برابر قانون سر تسلیم فرود آورده و همه به قوانین و در راس آن قانون اساسی، سیاستهای کلی تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری، مصوبات مجلس شورای اسلامی و همچنین مصوباتی که نمیشود گفت مصوبات قانونی است اما مصوباتی که در حکم قانون است و یا مصوبات لازم الاجرا مثل مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و امثال اینها احترام کنیم. <br /> بنابراین در این زمینه هم دولت موفق بود که در زمان لازم وزرا را معرفی بکند و دولت در اولین فرصت شروع به کار کرد.<br /> <br /> <strong>از انتخاب و حضور استانداران در استانها هیچ جناحی نباید احساس شکست کند<br /> </strong>کار بعدی بعد از تشکیل دولت از لحاظ تشکیلاتی، بحث استاندارها بود، بار سنگینی بر دوش وزیر محترم کشور بود. من می دیدم که ایشان برای برخی از استاندارها چه سختیهای فراوانی، چه ایشان و چه معاون محترم سیاسی شان جناب آقای مهندس میرولد تحمل کردند، کار سخت و مشکلی است. طبیعی است به هر حال نمایندگان محترم مجلس و ائمه جمعه و مسئولان محترم شهر و افراد ذینفوذ توقعات مهمی دارند، آنهایی که در انتخابات حضور فعال داشتند، توقعاتی دارند، جمع کردن این توقعات و رساندن همه به یک نقطه اشتراک، کار ساده و آسانی نبود، اما بحمدالله این کار مهم در یک زمان معقولی انجام گرفت و استانداران انتخاب شدند.<br /> در اینجا می خواهم بگویم که انتخاب استانداران و حضور استانداران در استانها باید به گونهای باشد که هیچ جناحی احساس شکست نکند، در انتخابات، کل انتخابات هم ما باید به گونه ای عمل کنیم که جناحی احساس شکست نکند. نمی خواهم بگویم اکثریت پیروز، اقلیت غیر پیروز عین هم ،ممکن است بعضی جاها متفاوت باشد، اما در حقوق اساسی کشور همه یکسانند. <br /> آنکه در سیاست خارجی و در مذاکرات ما می گوییم برویم دنبال بازی برد &ndash; برد و اگر برد- باخت شد، ادامه پیدا نمی کند. هر طرف احساس باخت بکند بعد از مدت کوتاهی آن توافق را به هم می زند و دنبال اولین فرصت است که توافق را بشکند، آن توافقی پایدار می ماند که برد &ndash; برد باشد.<br /> استاندار حضورش در استان باید به گونه ای باشد که همه احساس برد کنند. هیچ کس احساس باخت نکند، هیچ جناحی، هیچ حزب بزرگی، هیچ گروه بزرگی. چطور؟ اگر بتوانیم مشترکاتی که مورد اتفاق همه است، به عنوان معیار اصلی کار قرار دهیم. ما دنبال توسعه استانها هستیم، باید مشکلات اصلی استانها را حل کنیم. اگر همه دیدند استانداران دنبال حل معضلات اصلی این منطقه است، این استان است و خودش راه افتاده دنبال این کار، این چند معضل اصلی را حل کند و تمام کند. آن جناحی هم که اول فکر می کرد بازنده است می بیند او هم برنده است و همه استان برنده شده، همه جناح ها برنده شده اند. اگر معضل محیط زیست استان حل شد همه برنده شده اند. اگر ما توانستیم معضل دریاچه ارومیه و زاینده رود و کارون و بختگان و هامون و همه مشکلات دیگر زیست محیطی و جنگل و مرتع و بحث ریزگرد و اینها را حل کنیم در حد توانمان، همه آن استان احساس پیروزی می کند. بازی برد- باخت از بین می رود، تبدیل به یک انتخاب برد- برد می شود. بعد از 6 ماه همه می گویند ما همین استانداری را میخواستیم، مشکل ما را حل کرد، معضل مردم را حل کرد. حتی آن افرادی که ابتدا مخالف بودند میآیند به آقای وزیر کشور می گویند به رییس جمهور می گویند، به دیگران می گویند؛ به هر حال شما استانداران منتخب کل دولت هستید، کل دولت پشت سر شماست و شما نماینده عالی سیاسی نظام در استانها هستید. همه احساس رضایت می کنند اگر استاندار خط قانون را برگزید و گفت قانونگرایی برای من اصل است و آنچه قانون است به آن عمل خواهم کرد و همه را دعوت به قانونگرایی کرد، آن وقت آیا کسی احساس باخت میکند، یا انتخاب این استاندار تبدیل به یک انتخاب برد- برد میشود؟ <br /> <br /> <strong>مردم میخواهند حقوق شهروندی تحقق پیدا کند<br /> </strong>قانون باید مورد احترام همه باشد. اگر حقوق شهروندی به عنوان شعار شما باشد که حقوق شهروندی در قدم اولیه اش منشورش تدوین شده، به جامعه عرضه شده و پیشنهادات بسیار زیادی ارائه شده، من متعجب شدم از استقبال گسترده مردم. وقتی در مصاحبه رادیو و تلویزیونی اعلام کردم که الان پیش نویس حقوق شهروندی روی سایت قرار میگیرد آنچنان هجومی از سراسر کشور به این سایت شروع شد که سایت نمیتوانست جواب بدهد، این نشان از این است که مردم میخواهند حقوق شهروندی تحقق پیدا کند.<br /> <br /> <strong>تمام شهروندان ایرانی از نظر حقوق شهروندی برابر و مساوی هستند<br /> </strong>حقوق شهروندی در قدم اول،اجرای فصل سوم قانون اساسی است. تمام شهروندان ایرانی از نظر حقوق شهروندی با هم برابر و مساوی هستند. هیچ کس بر فرد دیگری تبعیض نخواهد داشت، مساله نژاد، قوم، محل جغرافیایی، جنسیت، هیچ چیز، همه باید احساس تساوی در برابر قانون و فرصتهای اجتماعی داشته باشند، عدالت اجتماعی اولین قدمش فرصت برابر برای همه مردم هست. <br /> زنان ما باید این باور و این احساس را به طور کامل در زندگی شان لمس کنند که جنسیت معیاری نیست برای امتیاز فردی برفرد دیگر. من به وزرایم توصیه کردم که در شرایط مساوی برای انتخاب معاونین و مدیران کل اگر خانم و آقایی شرایط مساوی دارند، ترجیح بر خانم است. به دلیل اینکه در سالهای گذشته بیعدالتی که بوده، بتوانیم در سالهای بعد قدم به قدم آن را جبران کنیم. اقلیتهای قومی باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند. هیچ فرقی در ایرانیت بین این قوم و آن قوم وجود ندارد، هیچ تفاوتی بین فارس و کرد و ترک و ترکمن و بلوچ و لر و عرب و دیگر اقوام در کشور وجود ندارد. همه ایرانی هستند و همه در پناه جمهوری اسلامی ایران و زیر پرچم قانون اساسی هستند، حقوق همه آنها باید محفوظ باشد. باید زمینه فعالیت و رشد را برای همه آنها آماده کنیم. همه ایرانیها باید به ایرانی بودنشان افتخار کنند و یک بخشی از این کار بر دوش شما استانداران محترم است. حقوق شهروندی را بعد از اینکه نهایی شد، پیشنهادات فراوانی را دریافت کردیم و چون خیلی از مردم خواستار تمدید مهلت ارائه پیشنهاد شدند، یک ماه دیگر برای دریافت این پیشنهادات تمدید کردیم. <br /> <br /> <strong>مردم باید از حقوق خودشان مطلع باشند<br /> </strong>انشاءالله متن نهایی این منشور امیدوارم تا پایان سال نهایی شود که در اختیار استانداران قرار داده میشود. باید به مردم بیاموزیم، افراد داوطلب را پیدا کنید، از دانشجویان، معلمین، فرهنگیان و اساتید تا به مردم آموزش دهند، علما، روحانیون، ائمه جمعه و جماعات به مردم آموزش دهند. مردم باید از حقوق خودشان مطلع باشند چه میخواهیم در جمهوری اسلامی ایران؟ ما که افتخار خدمت به مردم را پیدا کردیم چه می خواهیم؟ اینکه مردم به حقوقشان برسند. مردم باید از حقوق مسلم خودشان مطلع باشند، بدانند و مطالبه کنند و نقد کنند و انتقاد . انتقاد به نفع ماست بگذاریم جامعه باز باشد و آزاد باشد. یک مقدار در بحث مهاجرت از استانها یا شهرستانها به مرکز و تهران در بررسیهایی که شده مربوط به آزادیهای اجتماعی مدنی و سیاسی در استانها و تهران است، میگویند تهران راحتتریم، میتوانیم 20 نفر دور هم جمع شویم ، 50 نفر دور هم جمع بشویم، حرف بزنیم و بحث کنیم در یک خانهای، اما در شهرستان و استان میآیند به ما انگ میزنند. نباید بگذاریم فضای جامعه امنیتی بشود، فضای جامعه باید فضای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی باشد. استاندار توسعه نگر، توام با در نظر گرفتن عدالت جغرافیایی و امتیازات بر مبنای آمایش سرزمینی و با توجه به کرامت و عزت و عظمت مردم مورد نظر ماست. <br /> اولین روزی که با وزیر محترم کشور برای استانداران، من صحبت می کردم، گفتم اولین شرط این است که استاندار شما دنبال توسعه آن استان باشد و توسعهنگر باشد. دومیش اعتدال بود. <br /> حتی گفتم که شما را که برگزیدم برای وزارت کشور بخاطر این بود که شما بیشتر برنامهریز و توسعهنگر هستید، رنگ سیاسی شما کمرنگتر است و من همین را میپسندم. برگردم به بحث اول، من یادم نرفته، گفتم همه احساس برد برد کنند، با چی؟ با اینکه دنبال حل مشکل استانی باشیم، حل مشکلی که همه قبول دارند مشکل استان است، به فکر توسعه استان باشیم که مورد قبول همه است، در پی قانون باشیم که همه قبول دارند، در پی حقوق شهروندی و در پی اجرای برنامه دولت باشیم.<br /> برنامه دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و مورد تأیید نمایندگان ملت قرار گرفته است. شما میدانید که دولت غیر از برنامههای اختصاصی وزرا، برنامههای کلی خودش را تقدیم میکند و بخش اول مباحث نمایندگان، به بحث پیرامون برنامه دولت میگذرد. ما باید این معیارها را انتخاب کنیم و در مقام اجرا و عمل واقعاً اعتدالگرا باشیم. همه ما ممکن است درگروهها و جناحهایی بودیم و فعالیتهایی داشتیم، اشکالی ندارد، امروز به عنوان استاندار همه جناحها را در کنار هم ببینیم، معیار شما برای انتخاب، وابستگی افراد به جناح الف یا ب نباشد، معیار شما شایستهسالاری، دلسوزی برای کشور، پاک دستی، ایمان به این نظام، اعتقاد به ولایت فقیه و اعتدال باشد. آدم افراطگرا را برنگزینید از هر جناحی که میخواهد باشد، البته خشونت که من نمیگویم خشونت، اما افراد افراطی را برنگزینیم، افراد معتدل را برگزینیم و با همه کار کنیم، اگر ما که ایرانی و مسلمان هستیم و زیر یک پرچمیم و همه قانون اساسی را قبول داریم، نمیتوانیم با هم کار کنیم، پس چطور میخواهیم ادعا کنیم که تفکر و سیاست ما باید الگو برای جهانیان باشد، چطور امکانپذیر است؟ چطور بحث میکنیم که انقلاب اسلامی باید مورد توجه همه جهانیان قرار بگیرد؟<br /> ما باید در مقام عمل نشان دهیم که ما میتوانیم دو حزب، دو جناح و گروه با هم کار کنیم. من با همه جناحها کار کرده ام. الان هم در دولت کار میکنم، شما میدانید که از همه جناحها در دولت من وجود دارد. من هیچ تفاوتی نمیبینم البته آدمهای افراطی را کار ندارم، آدمهای معتدلشان هیچ فرقی نمیکنند، اختلافات آنها آنقدر کم است که قابل ذکر نیست.<br /> چیست دعوای این جناح و آن جناح و هر کسی یک اسمی برای خودش گذاشته است، ما باید دنبال اسلاممان، قانون اساسی و ایرانمان باشیم، دنبال تعالی ملتمان و کاستن معضلات مردم باشیم. چقدر فرق میکند که معیار شما اعتدال باشد و بدانید مردم از خشونت و افراطیگری خسته شدهاند.<br /> خستگیآور است واقعاً، مردم برایشان مهم نیست که این آقا میگویند از جناح الف یا ب است، مردم یک خدمتگزار میخواهند که مشکل آنها، معضل آنها، اشتغال آنها و معیشت آنها را حل کند. دولت توجه دارد، شما استانداران محترم هم توجه دارید، معیشت مردم در شرایط مطلوبی نیست. ما راه درازی در پیش داریم. اینکه دولت در روزهای اولیهاش ناچار میشود شیر مجانی در مدارس تقسیم کند به دلیل گزارشات وزارت بهداشت بود که از وضع کودکان مخصوصاً در روستاها ارایه کرده بود. دولت این تصمیم را گرفت برای سلامت نوجوانان و کودکان عزیز. اینکه دولت در شرایط فعلی آماده شده که دو سبد کالایی را تا پایان سال به مردم تقدیم کند البته به بخش آسیبپذیر جامعه، به دلیل مشکلاتی است که در زندگی مردم میبیند. البته ما در این تقسیم آن بخشی که آسیبپذیرتر بوده مدنظر قرار دادیم.<br /> ممکن است بعضیها گله کنند که چرا برای همه نبوده، به هر حال در حد امکان و در حد توانمان این اقدام را انجام دادیم که مقداری بار سنگین از دوش مردم برداشته شود.<br /> چون وقت من رو به اتمام است یک نکته مهم دارم که بقیه بحثم را به آن اختصاص میدهم. من روی بحث حقوق شهروندی عدم تبعیض، قومیت، جنسیت و توسعه اینها فکر میکنم و به اندازه کافی تأکید کردم.<br /> یک نکته هست و آن اینکه سمن (سازمان های مردم نهاد) همه سازمانها، نهادها و استانداران عزیز، ما بدون مردم موفق نمیشویم، هر کاری را به مردم واگذار کنید، درست میگوید آقای وزیر کشور، برای مبارزه با اعتیاد که بلای بزرگ خانمانسوز برای برخی از خانوادههای عزیز کشور ما شده و نمیدانید چه رنجی یک خانواده میکشد، بحث یک معتاد نیست بلکه تمام خانواده نشاط و امیدش را از دست میدهد، بسیار مسأله مهمی است، شما بدانید از مردم باید استمداد کنید، مردم باید به صحنه بیایند، دولت بویژه در مسائل آسیبهای اجتماعی، اقتصادی و سیاست داخلی به مردم نیاز دارد، در سیاست خارجی هم اگر حمایت مردم نباشد، کاری نمیشود کرد، با حمایت مردم امکانپذیر است. در امنیت هم از مردم امنیت را بخواهید، در شرق یا غرب کشور این مردماند که باید امنیت را برقرار کنند.<br /> البته نیروهای مسئول هم کار خودشان را انجام میدهند. اما بدون حضور مردم، حمایت مردم، اقوام و طوایف، امنیت پایدار امکانپذیر نیست، امنیت موقت میشود برقرار کرد، امنیت پایدار با حضور مردم امکانپذیر است.<br /> سمن مسأله مهمی است، سازمانهای مردمنهاد بسیار مهم است، احزاب هم سر جای خودشان بسیار مهماند، این دولت در پی تقویت احزاب قانونی در چارچوب قانون و مقررات است، دولت هم باید حامی احزاب باشد و هم باید تسهیلکننده فعالیت آنها باشد بدون آنکه بخواهد بین این جناح و آن جناح و این حزب و آن حزب تفاوتی قائل باشد و یا ببیند.<br /> بحث محیط زیست مورد توجه این دولت خواهد بود، به دلیل اینکه توسعه پایدار بدون توجه به محیط زیست امکانپذیر نیست، شما دیدید که سد زدیم و فکر کردیم آب را مهار کردیم و کشاورزی را توسعه دادیم ولی دریاچه ارومیه خشک شد.<br /> نتیجه توسعه شد، تخریب، به قصد توسعه و با حسن نیت این کار را کردیم، اما اگر ما نتوانیم دریاچه ارومیه را نجات دهیم، شما بدانید که میلیونها انسان در ایران باید خانه و زندگیشان را ترک کنند، تنها بحث آذربایجان غربی نیست، آنجا یک طوفان، تمام نمک را منتشر میکند و زندگی مردم را مستأصل میکند و تمام کشاورزی اطراف استان را از بین خواهد برد.<br /> بعضی از نمایندگان به من نامه نوشته بودند که چرا همش شما میگویید دریاچه ارومیه، رودخانه زایندهرود و کارون و بختگان هم همان است، بله همه جا کشور ماست و همه آنها، مشکل زیست محیطی است که من همه آنها را قبول دارم.<br /> <br /> <strong>تشکیل کارگروه برای رفع خطر خشک شدن دریاچه ارومیه<br /> </strong>اما خطری که دریاچه ارومیه دارد اینکه اگر خشک شود، این خطر با هیچ خطری برابر نیست و لذا کارگروه ویژه برای دریاچه ارومیه گذاشتیم و من خودم این مسأله را دنبال میکنم تا ببینیم به چه راهحلی باید برسیم،محیط زیست بسیار مسأله مهمی است، نمیشود مسأله محیط زیست را فراموش کرد چرا که آن توسعه پایدار نمیماند.<br /> شما یک کارخانه بسیار معظمی را درست کنید، همه خوشحال میشوند، اما اگر آن کارخانه را آنچنان آلوده کنید و مردم را مریض کند چه میکنید؟ آخرش این است که باید آن کارخانه را ببندید، اصل آن کارخانه برای خدمت به مردم است چیز دیگری که نیست، مسأله محیط زیست اهمیت ویژه دارد، مسأله حفظ جنگل، مرتع، آبها، پاکی آب و آلودگی، شما میبینید آبهای آلوده چه میکنند با سلامت مردم، بنابراین همه اینها مورد تأکید این دولت است، من میخواستم راجع به بحث ریلی و راهآهن صحبت کنم که مورد توجه دولت است که نشد. <br /> <br /> <strong>اساس بحث هدفمندی یارانهها واقعی کردن قیمتها بود<br /> </strong>نکتهای که میخواهم در پایان بر روی آن تأکید کنم بحث هدفمندی یارانههاست. هدفمندی یارانهها که به کرات هم در هفتههای گذشته در رسانهها راجع به آن بحث و صحبت میشد و گاهی برخی از مباحث، مردم را نگران میکند، البته معمولاً توضیحات سخنگوی دولت نگرانیها را رفع میکند ولی خوب گاهی وقتها رسانهها به یک مبحثی میپردازند که سخنگو هم حریف نیست. در مسأله یارانه اساس بحث هدفمندی یارانه، این بود که ما قیمتها را واقعی کنیم. تا سرمایهگذاری درست انجام شود، شدت مصرف انرژی کاهش پیدا کند و بحث عدالت اجتماعی بهتر محقق شود، قانونی در مجلس بر این مبنا تصویب شد، این قانون اجرایش با مشکلاتی توأم بود، اولاً اینکه باید برای مردم توضیح دهید چرا که فکر میکنند این حقوق هستهای است و میگویند یارانه حق مسلم است. یارانه اسمش یارانه است یعنی در اجرای یک برنامه اقتصادی وقتی اقشار آسیبپذیر دچار مشکل میشوند، یارانه میآید آنها را یاری کند و کمک کند.<br /> اما آنهایی که نیاز به یارانه ندارند اگر یارانه گرفتند آن هم در شرایطی که معمولاً منابع ما با کمبود مواجه است یک باری است بر دوش کل کشور، یعنی دومرتبه بیعدالتی اجرا شده، دولت قبل برای اینکه شناسایی کند که چه کسانی نیاز دارند یا ندارند که البته مشکل هم هست، همین الان هم که ما میخواهیم به این کار دست بزنیم میبینیم که چقدر این کار سخت و مشکل است. اولاً برای مردم توضیح بدهید یارانه برای یک دوران گذار است که کشوری میخواهد از یک وضع اقتصادی سوبسیدی به یک وضع اقتصادی سالم برسد، در این مسیر برای اینکه اقشار آسیبپذیر زیر دست و پای این تحولات زندگیشان، آسیب نبیند و خرد نشود، نیاز به کمک دارند، حالا این کمک به صورت نقدی یا غیر نقدی است کار ندارم و بحث نمیکنم، پس یارانه برای اقشار آسیبپذیر است، این یک. منتها اگر در مرحله شناسایی، مردم خودشان داوطلب میشدند و آنهایی که نیاز نداشتند اعلام میکردند که یارانه نمیگیرند، خیلی کمک خوبی بود.<br /> حالا دولت در این زمینه به هر حال تصمیماتی اتخاذ خواهد کرد. من میخواهم ذهن شما برای بحث یارانه آماده شود که ما الان در حال بحث و گفتوگو هستیم و فردا تقریباً همه هیأت دولت از صبح تا ظهر بحث ما بحث یارانه خواهد بود، ما در جلسات اقتصادیمان به طور مفصل راجع به این بحث یارانه، بحث کردیم.<br /> نکته دوم این است که آیا اگر میخواهیم یارانه پرداخت کنیم، همه اقشار، یک اندازه باید دریافت کنند یا هر که آسیبپذیرتر است باید دریافتیاش بیشتر باشد؟ این بحث بعدی است، منتها در بحث شناسایی دهکها، ما میگوییم دهک اول، دوم، سوم، دهم، چه جوری افراد در دهکها قرار میگیرند که کار سختی است، استانداران میتوانند به ما کمک کنند، حالا ممکن است ما یک قدمی در یارانه برداریم و تکمیلش نیاز داشته باشد به مکملهایی که در ماههای بعد تصمیم بگیریم، در آن زمینه استانداران باید به ما کمک کنند، یک بخش از آن، این است که به هر حال چگونه دهکها را شناسایی کنیم، دوم اینکه این یارانه متناسب باشد با درآمدی که از منابع مصوب قانونی ما باید دریافت کنیم، یعنی قیمتهای حاملهای انرژی، نه یارانه را جوری بدهیم که هر ماه کسر بیاوریم و یک سومش را از منابع دیگر برداشت کنیم که از نظر ما، این برداشت، برداشت درستی نیست و در چارچوب قانون هم نیست.<br /> <br /> <strong>یارانه برای یک دوران گذار است<br /> </strong>نکته سوم این است که یارانه نقدی برای آنهایی که باید یارانه بگیرند، قطع نخواهد شد، این شایعاتی که مرتباً مطرح میشود که دولت میخواهد یارانه نقدی ندهد و بجایش یارانه کالایی بدهد. نه اینطور نیست، ممکن است سبد کالایی هم بدهد، اما یارانه نقدی را نمیخواهد قطع کند. اما اینکه یارانه نقدی چه مقدار خواهد بود و یا بیشتر میشود و اصلاً چه میشود، بحثهایی است که بهرحال ما باید در مباحث بعدی به آن برسیم. نکته بعدی این است که در بحث یارانه ما باید به بحث سلامت توجه کنیم، معضل سلامت یک معضل بسیار بزرگ در جامعه ماست. <br /> شما خودتان میبینید یک فرد بخاطر یک بیماری صعبالعلاج و سخت، یکی از اعضای خانواده و تمام زندگیاش نابود میشود، راحتی، اقتصاد و همه سرمایهاش را از دست میدهد، تا جایی میرسد که طرف آپارتمان کوچک خودش را هم میفروشد، برایش جان و سلامتش بسیار مهم است. ما در این مدت تلاش فراوانی کردیم و در زمینه دارو و قیمت دارو، دولت قدمهای بسیار مؤثری برداشته است. نمیخواهم بگویم وضع مطلوب شده اما قدمهای مهم برداشته شده است. برای بیماران صعبالعلاج هم اقدامات مؤثری شده است. اما هنوز 5 ماه از عمر دولت نگذشته، بعضیها فکر میکنند این دولت چند سال است روی کار آمده است، طوری صحبت میکنند که میگویند دولت هنوز آن کار را هم نکرده است. <br /> <br /> <strong>باید به نخبگان امید دهیم و ساخت تدبیر به دست نخبگان است<br /> </strong>هنوز 5 ماه از آغاز فعالیت دولت نگذشته، یعنی 24 مرداد که در مجلس برای وزرا رأی گرفتیم و تقریباً اواخر مرداد اولین جلسه دولت، بنابراین به اندازه 5 ماه من مدعی هستم. البته آنچه دولت تا به امروز انجام داده جز لطف خداوند، عنایت حق، حمایت مردم و مقام معظم رهبری هیچ چیز دیگری نبوده است . دولت از خودش چیزی ندارد. دولت تدبیرش را از مردم دارد. این نخبگان هستند که باید بیایند تدبیر را بسازند. ما باید به نخبگان امید دهیم و ساخت تدبیر به دست نخبگان است و آنها از نو به همه ما امید خواهند داد و آن امید، تدبیر دیگری را ایجاد خواهد کرد.<br /> هر کاری دولت کرده در سایه حضور مردم و حمایت مردم بوده است. سیاست داخلی، خارجی، مسایل فرهنگی که من در این جلسه راجع مسایل فرهنگی نرسیدم بحث کنم، بحثهای زیستمحیطی، تمام مسائل سیاست داخلی همه اینها قدمهایی که دولت در این پنج ماه برداشته در سایه حضور و حمایت مردم بوده است. آنچه برای ما مهم است آن سرمایه اجتماعی است. من حس میکنم قدم به قدم سرمایه اجتماعی دارد ترمیم میشود. اعتماد ملت و دولت، وحدت و انسجام داخلی همه باید حواسمان به این هدفهای بلند باشد. فرهنگ اسلام، سبک زندگی اسلامی - ایرانی، هویت ایرانی - اسلامی اینها اهداف مهم ماست. اگر بتوانیم همه مردم را تحت فرهنگ و لوای فرهنگ اسلام قرار دهیم، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.<br /> بنابراین ما در بحث یارانه در حال حاضر در پی این نیستیم که بخواهیم یارانه نقدی را قطع بکنیم، اما در عین حال در بحث سلامت هم به عنوان یک اصل مد نظر ما است. هر کاری که در بحث سلامت بکنیم بخشی از بحث درآمدها را در آینده میخواهیم به بخش سلامت اختصاص بدهیم. حداقل همه دارای بیمه درمانی در کشور باشند، این اولین قدمی است که دولت اقدام خواهد کرد. همه مردم تحت پوشش بیمه درمانی قرار بگیرند، البته قدمهای فراوانی در این بخش داریم. یک جلسه دولت هم به بحث سلامت اختصاص داده و در این زمینه بحث شد، حالا در بحث یارانه مسایل مختلفی وجود دارد. در بخش کشاورزی چگونه کمک کنیم، در بخش صنعت چه کار کنیم؟ برای شدت مصرف انرژی و در سایه بحث هدفمندی چه اقداماتی را برای آلودگی محیط زیست انجام دادهایم؟<br /> در این بخش من امیدوارم بتوانیم در دولت و بعد با هماهنگی و مشورت با مجلس انشاءالله به یک قدم نو در بحث یارانه برسیم و لااقل بخشی از اشکالات قدم گذشته را در آن نبینیم، اما هنوز هم این مرحله هم اشکالاتی خواهد داشت که در مراحل بعد باید آنها را باید مرتفع کنیم.<br /> آخرین جملهام اینکه گفتم در تعامل مجلس و دولت شماها نقش دارید، هماهنگی استانداران با نمایندگان محترم، بخشی از بحث دولت و مجلس را حل و فصل خواهد کرد.<br /> اگر شما در این زمینه فعال باشید، برخی از سوالات، بحثها و مسائلی که در مجلس به مسائل محلی و منطقهای مطرح می شود، شما بار مسائل محلی و منطقهای را بر دوش بگیرید. باید با نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، سیاسیون و احزاب با همه اینها تعامل سازنده که ما میگوییم تنها با جهان نیست، اول باید با خودمان تعامل سازنده داشته باشیم، با همه تعامل سازنده از در آشتی، دوستی و اخوت و مهربانی داشته باشیم که همه مؤمنین و مؤمنات باید در پیوند ولایت باشند و المؤمنون و المؤمنات بعضهم .... بین همه ما باید پیوند ولایت الهی که قرآن بر آن تأکید داشته است.<br /> انشاءالله همه شما موفق باشید. من لازم است که از همه شما تشکر کنم که در این شرایط حساس کشور بار مسئولیت استانداری را بر دوش گرفتید و من مطمئنم با توان و تجربهای که دارید، با آشنایی که به این کار دارید، انشاءالله شاهد رونق اقتصاد، کاهش آسیبهای اجتماعی، ارتقاء مسائل فرهنگی، مسایل سیاسی در جامعه و وحدت و انسجام بیشتر و برداشتن تبعیض در جامعه و اجرای حقوق شهروندی و بحث محیط زیست و توسعه پایدار خواهیم بود. البته میخواستم راجع به استانهای مرزی بحث کنم، بازارچههای مرزی که علی القاعده فرصت نمیشد و یک مقدار از فرصت بحث گذشته است. از همه شماها از جناب آقای وزیر و معاونین محترمش تشکر می کنم، موفق و پیروز باشید. بسیار امیدوار باشید. ما به حول و قوه الهی مشکلات کشور را یکی بعد از دیگری با مدد توفیق و اذن الهی و با حمایت مردم انشاءالله برخواهیم داشت و انشاءالله کشوری آبادتر، آزادتر، متعالیتر و مردمی راحتتر و ایرانی سرسبزتر در آینده شاهدش خواهیم بود به حول و قوه الهی انشاء الله. <br /> <strong>والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته<br /> </strong><br /> <br /> http://www.president.ir/fa/737222014-01-07 13:15:2273721141642182145425