پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irWed, 27 Jan 2021 20:23:37 +0330Wed, 27 Jan 2021 20:23:37 +03302024 تربیت دانش آموزانی منتقد و آشنا به حقوق شهروندی یکی از اصلی‌ترین وظایف آموزش و پرورش استرییس جمهور در جمع شورای معاونین و مدیران کل استان‌های وزارت آموزش و پرورش:رییسجمهور امروز (پنجشنبه) در جمع شورای معاونین و مدیران کل استانهای وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: معلمی تنها یک شغل نیست بلکه یک وظیفه بزرگ دینی، ملی و انقلابی است تا نسل آینده کشور، نسلی مشارکتجو، پاسخگو و اخلاقی بار بیاید.رییسجمهور امروز (پنجشنبه) در جمع شورای معاونین و مدیران کل استانهای وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: معلمی تنها یک شغل نیست بلکه یک وظیفه بزرگ دینی، ملی و انقلابی است تا نسل آینده کشور، نسلی مشارکتجو، پاسخگو و اخلاقی بار بیاید.<br /> رییسجمهور با بیان اینکه معلمان، علاوه بر متون درسی باید راه زندگی را نیز به دانشآموزان بیاموزند، تصریح کرد: وظیفه آموزش و پرورش تربیت و هدایت دانشآموزان در جهتی است که آنها پس از فارغالتحصیلی بتوانند در جامعه حضوری ثمر بخش داشته باشند. <br /> دکتر روحانی ضمن نقد شیوه آموزشی که در آن دانشآموزان صرفاً به افزایش محفوظات خود میپردازند، گفت: ما میخواهیم دانشآموزان این حس و باور را داشته باشند که هر چه یاد میگیرند در افزایش مهارتهای زندگی آنها در اجتماع تأثیر داشته و کاربردی است و آنها میتوانند در توسعه کشور و بهبود زندگی خود و دیگران نقش تأثیرگذاری داشته باشند.<br /> دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهیه پیشنویس حقوق شهروندی از سوی دولت و مطالبات روزافزون مردم در این خصوص گفت: دانشآموزان ما باید بتوانند ضمن شناخت حقوق خود در جامعه از آن دفاع کنند و لازمه این امر ایجاد بسترهای مناسب برای آشنایی آنها به حقوق شهروندی و امکان نقد سالم و سازنده در کلاسهای درس است. <br /> رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن پیشنهاد تدریس مسائل مرتبط با حقوق شهروندی در مدارس کشور اظهار داشت: دانشآموزان باید حقوق سیاسی و نقششان در اداره، مالکیت و آینده کشور را بشناسند و نحوه مناسبات میان دولت و مردم را کاملاً لمس و درک کنند و معلمان عزیز ما وظیفه سنگینی در محقق شدن این هدف بر عهده دارند.<br /> دکتر روحانی با اشاره به درخواستش از دانشآموزان در مهرماه سال جاری برای نگارش انشاء نامه به رییسجمهور، اجتناب از پرداختن به موضوعات کلیشهای را مورد تأکید قرار داد و گفت: دلم میخواهد بدانم دانشآموزان سیستانی، خراسانی، آذری و همه دانشآموزان سراسر کشور نگاهشان به عملکرد دولت و رییسجمهور چیست؟<br /> رییسجمهور با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران امری همگانی و عادلانه است، گفت: لباس، جایگاه اجتماعی، مذهب و دین و حتی قومیت نباید معیاری برای امتیاز دادن به افراد در کلاسهای درس باشد.<br /> دکتر روحانی بر لزوم تطبیق و نزدیک شدن رفتار معلمین با نگاه و روش هدایتگر پیامبر اعظم(ص) در مسئله تعلیم و تربیت افراد تأکید کرد و گفت: همه معلمان در کلاسها هم وظیفه آموزش را به عهده دارند و هم وظیفه تربیت و پرورش را و باید این دو به صورت همزمان مد نظر قرار گیرد و بحث پرورش نباید منفک از آموزش باشد. <br /> رییسجمهور تأکید کرد: تربیت هنگامی تأثیرگذار است که توأم با عمل مربی و روشهای غیرمستقیم باشد به طوری که رفتار و منش و فن بیان معلمان به عنوان سرلوحه در ذهن و جان دانشآموزان حک شود.<br /> دکتر روحانی نقش و اهمیت سن در فرآیند یادگیری را با استناد به روایات ائمه اطهار (ع) خاطر نشان ساخت و با بیان اینکه میزان و کیفیت یادگیری در سنین پایین به مراتب تأثیرگذار تر و ماندگارتر از سنین بالاتر است، گفت: به همین دلیل نقش معلمان ابتدایی بسیار حائز اهمیتتر از سایر پایههاست؛ چرا که معلمان ابتدایی همچون باغبانی هستند که نحوه رسیدگی آنها به نونهالان باغ فرهنگ کشور، در چگونگی رشد و نمو محصول دادن آنها در آینده تأثیر مستقیم خواهد داشت. <br /> رییسجمهور همچنین لزوم ترویج فضای نقادی در مدارس و پرهیز از مطیع بار آوردن دانشآموزان را یادآور شد و گفت: اگر امروز فرزندان ما مطیع شدند و حق ابراز نقد نیافتند، ممکن است در سپهر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه منحرف شوند.<br /> دکتر روحانی خطاب به معلمان و مدیران وزارت آموزش و پرورش گفت: معلمی را تنها شغل ندانید بلکه معلمی را وظیفه بزرگ دینی، ملی و انقلابی خود بدانید تا نسل آینده کشور، نسلی مشارکتجو، پاسخگو و اخلاقی بار بیایند.<br /> رییسجمهور در بخش دیگری از سخنانش بر نقش مکمل و ضرورت همسویی خانواده و نهاد آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: انجمن اولیاء و مربیان و نشستهای خانواده و مدرسه نباید تشریفاتی و صرفاً با موضوع کمک اقتصادی به مدارس برگزار شود.<br /> دکتر روحانی افزود: برنامهریزان و مدیران این وزارتخانه باید با بهرهگیری از تجارب مثبت همه کشورهای دنیا، روز به روز زمینههای ارتقاء کیفی نظام آموزشی کشور را فراهم نمایند.<br /> رییسجمهور ضمن اشاره به افزایش قابل توجه بودجه آموزش و پرورش کشور در سال 93 با وجود مشکلات اقتصادی موجود اظهار امیدواری کرد با توجه به اهتمام ویژه دولت به موضوع آموزش و پرورش و رفع تنگناها برای سالهای آتی، بودجه قابل توجهی در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد.<br /> دکتر روحانی تأکید کرد: جای هیچ بحث و تردیدی نیست که بزرگترین عامل و سرمایه توسعه پیشرفت و تعالی کشور برخورداری از نیروی انسانی متبحر است که نظام آموزش و پرورش کشور در سالهای گذشته زحمات بسیاری برای آن متقبل شدند.<br /> پیش از سخنان رییسجمهور، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، اهتمام ویژه رییسجمهور به موضوع تعلیم و تربیت و مسائل جامعه فرهنگی کشور را خاطر نشان ساخت و با اشاره به شناسایی و اولویتبندی چالشهای این وزارتخانه در 4 ماهه گذشته هدف از این گردهمایی را اعلام سیاستهای آموزش و پرورش در سال 93 است.<br /> وزیر آموزش و پرورش از ساماندهی بیش از یک میلیون نفر نیروی شاغل در این وزارتخانه به عنوان اولین هدف وزارت آموزش و پرورش یاد کرد و گفت: سیاستی جدی برای ساماندهی و حل مسائل این نیروها در سال 93 پیشبینی و تدبیر شده است.<br /> وی با تأکید بر عملیاتی کردن بودجه آموزش و پرورش به منظور افزایش بهرهوری گفت: جذب مشارکت و توسعه کیفی برنامههای آموزشی در صدر اهداف این وزارتخانه قرار دارد.<br /> وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از اصلیترین مراحل تعلیم و تربیت فرزندان این مملکت در درون مدارس شکل میگیرد، برنامههای وزارت متبوعش برای ارتقاء کیفیت مدیریت آموزشگاهها و ارتباط با اولیاء دانشآموزان خبر داد.<br /> همچنین چند تن از معاونین و مدیران وزارت آموزش و پرورش برخی از چالشها و اهداف و برنامههای این وزارتخانه برای سال 93 را تبیین و تشریح کردند.<br /> http://www.president.ir/fa/735762013-12-26 14:40:517357714182145228