پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 21 Jan 2021 15:35:31 +0330Thu, 21 Jan 2021 15:35:31 +03302024 گزارش 100 روزه عملکرد دولت در سه بخش ارائه می‌شوددکتر نهاوندیان در شورای هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی:رییس دفتر رییسجمهور در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی، گفت: شفافیت و پاسخگویی یکی از اصول دولت تدبیر و امید است.رییس دفتر رییسجمهور در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی، گفت: شفافیت و پاسخگویی یکی از اصول دولت تدبیر و امید است.<br /> دکتر محمد نهاوندیان با تأکید بر ضرورت تدوین آییننامه کاری میان دبیرخانه دولت و روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی که در آن محورهای عمل و اصول انجام کار مشخص شده باشد، گفت: شفافیت و پاسخگویی یکی از اصول دولت تدبیر و امید در پیمانی است که با خود و مردم بسته و در این راستا وزرا موظفند هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد و دستاوردهای خود را به مردم و رییسجمهور ارائه کنند که پایش و پیگیری این کار بر عهده روابط عمومی دستگاههای اجرایی است.<br /> رییس دفتر رییسجمهور تصریح کرد: در گزارش عملکرد 100 روزه دولت به مردم، قرار است تصویری از وضعیت کشور و دولت در سه بخش، شرایط تحویل مسئولیت، عملکرد مجموعه قوه مجریه طی 100 روز و افق آینده و برنامههایی که در دستور کار دولت قرار دارد، به مردم ارائه شود.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه ارائه گزارش 100 روزه به مردم فواید زیادی در افزایش سرعت اقدام و شکلدهی به انجام امور خواهد شد، گفت: دولت به طور محصولگرایانه به دنبال ارائه گزارش خواهد بود و یکی از فواید این کار این است که طی هر 100 روز بخشهای مختلف دولت فرصت مرور اقداماتی که انجام دادهاند را داشته و درخصوص نقاط ضعف و کاستیهای خود چارهاندیشی خواهند کرد.<br /> وی تأکید کرد: دولت قصد دارد امور کشور را با مشارکت مردم به انجام برساند و ضمن تقویت روحیه امید به آینده در عموم مردم، مخاطبان خاص خود را ترغیب به مشارکت در ساخت و آبادانی کشور نماید.<br /> دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه دولت در ارائه گزارش 100 روزه هرگز به دنبال به دست آوردن تریبون یکطرفه نیست و میخواهد که این کار به تعاملی دو سویه تبدیل شود، گفت: دستگاههای اجرایی و به ویژه روابطعمومیها در این راستا باید به گونهای عمل کنند که بتوانند شرایط تعاملی این گزارش را فراهم نمایند.<br /> رییس دفتر رییسجمهور به اشاره به اینکه این دولت حقیقتاً اهل اغراق، مبالغه و بیان مطالب خلاف واقع نیست، گفت: ما نیازمند تصویری واقعبینانه و آرمانگرایانه برای ادامه روند فعالیت خود هستیم.<br /> وی با تأکید بر اینکه روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی باید نسبت به عملکرد آن دستگاه پاسخگو باشند، تصریح کرد: یقیناً به هیچ وجه و بنا به هر توجیهی نباید در این دولت از سوی دستگاههای اجرایی به مردم دروغ گفته شود و در این راستا هیچ تخلفی بخشودنی نیست.<br /> وی در این جلسه بر تداوم همفکری و ارتباط میان مجموعه روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی و شورای اطلاعرسانی دولت تأکید کرد.<br /> در این نشست مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی نیز پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در راستای چگونگی ارائه گزارش 100 روزه عملکرد دولت به مردم در بخشهای مختلف ارائه کردند.<br /> http://www.president.ir/fa/727482013-11-17 13:37:087274722183144409