پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSun, 24 Jan 2021 20:22:13 +0330Sun, 24 Jan 2021 20:22:13 +03302024 تأکید دکتر روحانی بر اجرایی شدن سند ملی نخبگان در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت؛رییس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از ارائه گزارش معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره آخرین وضعیت نخبگان کشورمان در داخل و خارج، بر اجرایی شدن دقیق و کامل سند ملی نخبگان تأکید کرد.رییس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از ارائه گزارش معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره آخرین وضعیت نخبگان کشورمان در داخل و خارج، بر اجرایی شدن دقیق و کامل سند ملی نخبگان تأکید کرد.<br /> دکتر حسن روحانی شامگاه سهشنبه در هفتصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تأکید بر اجرای سریعتر سند ملی نخبگان گفت: باید از همه ظرفیتهای موجود برای حفظ و بکارگیری نخبگان در عرصههای علمی و تخصصی در دانشگاهها و پژوهشکدههای کشور و بویژه در صنعت و تولید به نحو احسن بهره گرفت.<br /> رییس جمهور همچنین خواستار آن شد، معیارها و فرآیندهای شناخت و کشف نخبگی وسیعتر و سیال شده تا پوشش وسیعتری برای تحت پوشش قرار گرفتن همه زبدگان و نخبگان علمی کشور فراهم شود.<br /> دکتر روحانی با اشاره به اینکه تبعاً علاقمندی برای تحصیل در تعدادی از دانشگاههای کشور که در زمره مراکز علمی ممتاز هستند، بیشتر است، تصریح کرد: باید توجه بیشتری به این مراکز و دانشگاههای برتر کشور معطوف شود و با در نظر گرفتن تسهیلات و امکانات مناسب، این مراکز جذب و تربیت نخبگان را بیش از پیش تقویت کرد.<br /> رییس جمهور همچنین پس از ارائه گزارش کارگروه تدارک تسهیلات برای ادامه تحصیل اتباع عراقی و افغانی در مراکز عالی کشور، با تأکید بر اهمیت این مسأله، خواستار بررسی راهکارهای تحقق این موضوع با رویکرد و نگاه مثبت به آن شد.<br /> در این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد، مجموعه پیشنهادات ارائه شده برای اجرای سریعتر و دقیق سند ملی نخبگان در دبیرخانه شورا جمعبندی شده و به بنیاد ملی نخبگان ارائه شود تا این بنیاد متناسب با رویکردهای مطرح شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، راهکارهای اجرایی تسهیل مقدمات نخبهپروری و حفظ نخبگان کشورمان در داخل و جذب نخبگان ایرانی خارج از کشور را تمهید نماید.<br /> همچنین براساس مصوبه این شورا، قرار شد شورایی که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، مسئول بررسی نحوه اصلاح آزمون سراسری دانشگاههاست، راهکارهای تسهیل ادامه تحصیل اتباع افغانی و عراقی در مراکز آموزش عالی کشور را نیز بررسی و تدوین کند.<br /> http://www.president.ir/fa/724542013-10-29 21:48:557245322182143920