پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irSat, 28 Nov 2020 20:58:06 +0330Sat, 28 Nov 2020 20:58:06 +03302024 پاسخ نهاد ریاست جمهوری به گلایه کارمند معلولدر پی انتشار خبری در سایت تابناک مورخ 92.5.12 در خصوص گلایه کارمند معلول (روشندل) نهاد ریاست جمهوری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی خود در این ارگان، نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به گلایه مذکور، اعلام داشت استخدام وی با مدرک تحصیلی سوم راهنمایی با توجه به قوانین استخدامی جاری امکانپذیر نمیباشد و نامبرده هماکنون به صورت قرارداد انجام کار مشخص در نهاد مشغول بکار هستند.در پی انتشار خبری در سایت تابناک مورخ 92.5.12 در خصوص گلایه کارمند معلول (روشندل) نهاد ریاست جمهوری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی خود در این ارگان، نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به گلایه مذکور، اعلام داشت استخدام وی با مدرک تحصیلی سوم راهنمایی با توجه به قوانین استخدامی جاری امکانپذیر نمیباشد و نامبرده هماکنون به صورت قرارداد انجام کار مشخص در نهاد مشغول بکار هستند.<br /> متن کامل پاسخ نهاد ریاست جمهوری به شرح ذیل است:<br /> بسمهتعالی<br /> 1- براساس ماده 48 از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و نیز کلیه موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام میباشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند. بر همین اساس تعدادی از کارکنان مشمول در نهاد فرزندان خود را جهت استفاده از قانون فوق معرفی نمودند.<br /> 2- از آنجا که به استناد بند (و) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی میباشد، نامبرده دارای مدرک تحصیلی سیکل و فاقد مدرک دانشگاهی است. لذا هرگونه تبدیل وضعیت استخدامی نامبرده فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.<br /> 3- شایان ذکر است معلولین دارای مدرک دانشگاهی شاغل در نهاد با استفاده از 3 درصد سهمیه استخدامی ویژه معلولین مطابق قوانین و مقررات در حال سیر مراحل اداری جهت استخدام هستند.<br /> 4- لازم به ذکر است که استخدام ایشان با مدرک تحصیلی سوم راهنمایی با توجه به قوانین استخدامی جاری امکانپذیر نیست.<br /> 5- مساعدتهای ممکن در خصوص ایشان انجام شده است و هماکنون به صورت قرارداد انجام کار مشخص در نهاد مشغول بکار هستند.http://www.president.ir/fa/704902013-08-11 14:13:1613184