پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irThu, 04 Jun 2020 13:22:02 +0430Thu, 04 Jun 2020 13:22:02 +04302024تدشین المشاریع التنمویة و الصناعیة بمجمع غول غوهربرعایة رئیس الجمهوریة:تم تدشین المشاریع التنمویة و الصناعیة بمجمع غول غوهر برعایة رئیس الجمهوریة الاسلامیة‌ الایرانیة.http://www.president.ir/fa/1122392019-11-11 18:52:57020752265923