پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانپایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایرانhttp://www.president.irFri, 14 Aug 2020 06:34:47 +0430Fri, 14 Aug 2020 06:34:47 +04302024سوئیس دقیق ترین کشور دنیا در تنظیم ثانیه ها است؛ امروز ساعت همکاری به نفع دو ملت است/به ضرر هیچ کشوری قدم بر نداشته و نمی داریم/ ایران به عدم اشاعه و تمام تعهداتی که پذیرفته متعهد و به همکاری با سازمانهای بین المللی ادامه می دهد/خواهان روابط قانونی، دوستانه و سازنده با جهان هستیم/ ایران برای اتحادیه اروپا و سوییس اهمیت فوق العاده قائل است/ یکجانبه گرایی در بخشهای امنیتی، سیاسی، زیست محیطی و اقتصادی پاسخگو نیست/ ایران امن ترین کشور منطقه و نیز برای منطقه و جهان امنیت آفرین استاین جلسه در مقطعی مهم پیام بزرگی دارد سفر من به سوئیس نشانه مصمم بودن دو کشور برای ادامه روابط دوستانه و تجاری است تهران و برن در چارچوب قوانین بین المللی و منافع ملتهای خود روابط را ادامه می دهند ارتباط نزدیکتر ملتها، مهمترین نیاز جهان امروز است پایبندی به تعهدات، از مهمترین ویژگی اخلاقی ایرانیان و بهترین پایه اعتماد سازی است روابط دو کشور نشانه تمدن و صلح دوستی مردم ایران و سوئیس است اعتماد ایران به سوئیس همچنان ادامه دارد ایران یک کشور ژئوپلتیک کم نظیر در دنیاست بهترین مسیر ترانزیتی بین شرق اروپا تا شرق آسیا هستیم در رده بیشترین تعداد مهندسان، و در ردیف کشور پانزدهم دنیا در تولید علم هستیم برترین کشور منطقه خاورمیانه در پزشکی و داروسازی هستیم ثبات امروز برخی کشورهای منطقه نتیجه حمایتهای ایران است در سال گذشته ۸۰۰ هزار شغل خالص ایجاد کردیم با توانایی های ایران و جایگاه علمی، فناوری و صلح خواهی سوئیس، چشم انداز بهترین روابط را داریم بازرگانان از سیاستمداران در توسعه روابط پیشتاز تر باشند برخی دنبال فرا سرزمینی کردن رفتارهای غیر قانونی خود هستند؛ وظیفه ما همکاری در چارچوب قوانین بین المللی، صلح و منافع ملتهاسترئیس جمهور در نشست تجار و فعالان اقتصادی ایران و سوئیس:رئیس جمهور با بیان اینکه ایران برای اتحادیه اروپا و سوئیس اهمیت فوق العاده قائل است، چشم انداز روابط تهران – برن را با توجه به توانایی های ایران و جایگاه علمی، فناوری و صلح خواهی سوئیس، بسیار روشن خواند و تاکید کرد:سوئیس دقیق ترین کشور دنیا در تنظیم ثانیه ها است و امروز ساعت همکاری به نفع دو ملت است.http://www.president.ir/fa/1051092018-07-03 12:50:10010511018217429240395