جمعه 6 آذر 1394 - 02:38
فارسی | العربية | English

در جلسه شورای اقتصاد تصویب شد؛

احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی

جلسه ی شورای اقتصاد عصر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دکتر جهانگیری در جلسه ی شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی عنوان کرد:

سوادآموزی و توانمندسازی مردم پیش‌نیاز مشارکت آنها در سازندگی کشور است

جلسه ی شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

دکتر جهانگیری در جلسه ی شورای اداری استان زنجان تصریح کرد:

چشم انداز و آینده‌ی کشور بسیار روشن است

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه چشم انداز و آینده‌ی کشور بسیار روشن است و هیچ نقطه‌ی تاریکی برای آینده ی کشور پیش بینی نمی شود، گفت: هم در بخش اقتصاد و هم در حوزه‌ی سیاست خارجی و هم در بخش فرهنگی و اجتماعی چشم انداز درخشانی برای کشور پیش بینی می شود که با برنامه ریزی های مناسب قابل دسترسی است.