شنبه 29 مهر 1396 - 06:42
فارسی | العربية | English

فتوکلیپ

دکتر روحانی در دیدار مرتضی رحمانی جانباز دوران دفاع مقدس

دکتر روحانی در دیدار مرتضی رحمانی جانباز دوران دفاع مقدس

دکتر روحانی در دیدار با خانواده شهیدان مظفر

دکتر روحانی در دیدار با خانواده شهیدان مظفر

در نطق زنده تلویزیونی : اگر روزی منافع ما تأمین نشود و طرف‌های ما بخواهند تعهدات خودشان را زیر پا بگذارند، بدانند ایران لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد و به آنها پاسخ خواهد داد

در نطق زنده تلویزیونی : اگر روزی منافع ما تأمین نشود و طرف‌های ما بخواهند تعهدات خودشان را زیر پا بگذارند، بدانند ایران لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد و به آنها پاسخ خواهد داد

در نطق زنده تلویزیونی : همیشه برای دفاع مصمم بودیم و امروز مصمم‌تر شده ایم. ما همیشه برای ساخت سلاح‌هایی که مورد نیازمان بود، تلاش می‌کردیم و از این پس تلاش‌ مضاعف‌تر انجام می دهیم

در نطق زنده تلویزیونی : همیشه برای دفاع مصمم بودیم و امروز مصمم‌تر شده ایم. ما همیشه برای ساخت سلاح‌هایی که مورد نیازمان بود، تلاش می‌کردیم و از این پس تلاش‌ مضاعف‌تر انجام می دهیم

در نطق زنده تلویزیونی : سخنان ترامپ نشان داد که برجام مستحکم تر از آن چیزی است که او در دوران رقابت انتخاباتی فکر می کرد/ او نمی داند به برجام نمی توان ماده ، تبصره و بندی اضافه کرد

در نطق زنده تلویزیونی : سخنان ترامپ نشان داد که برجام مستحکم تر از آن چیزی است که او در دوران رقابت انتخاباتی فکر می کرد/ او نمی داند به برجام نمی توان ماده ، تبصره و بندی اضافه کرد

در نطق زنده تلویزیونی : آیا دولت و ملتی که به تمام معاهدات و تعهدات بین‌المللی خود احترام گذاشته، یاغی است؟ و یا دولتی که همواره در پی تجاوز و کودتا در این منطقه و در جهان است؟

در نطق زنده تلویزیونی : آیا دولت و ملتی که به تمام معاهدات و تعهدات بین‌المللی خود احترام گذاشته، یاغی است؟ و یا دولتی که همواره در پی تجاوز و کودتا در این منطقه و در جهان است؟

در نطق زنده تلویزیونی : چطور یک رییس جمهور هنوز اسم خلیج فارس را به عنوان یک خلیج معروف جهانی یاد نگرفته است؟ ترامپ جغرافیا را هم باید بیشتر مطالعه کند

در نطق زنده تلویزیونی : چطور یک رییس جمهور هنوز اسم خلیج فارس را به عنوان یک خلیج معروف جهانی یاد نگرفته است؟ ترامپ جغرافیا را هم باید بیشتر مطالعه کند

در جلسه هیات دولت: تا زمانی که ملت ما متحد، منسجم و یکصدا بوده و مطیع رهبری شجاع هستیم، هیچ مشکلی برای کشور ما پیش نمی‌آید؛ فراز و نشیب وجود دارد اما به خوبی از آن عبور می‌کنیم

در جلسه هیات دولت: تا زمانی که ملت ما متحد، منسجم و یکصدا بوده و مطیع رهبری شجاع هستیم، هیچ مشکلی برای کشور ما پیش نمی‌آید؛ فراز و نشیب وجود دارد اما به خوبی از آن عبور می‌کنیم