سه شنبه 31 مرداد 1396 - 23:19
فارسی | العربية | English

فتوکلیپ

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: آقای کرباسیان توانایی و تجربه لازم برای هدایت اقتصاد و بخش های مهم سرمایه گذاری، خصوصی سازی، مالیات و ... را دارد

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: آقای کرباسیان توانایی و تجربه لازم برای هدایت اقتصاد و بخش های مهم سرمایه گذاری، خصوصی سازی، مالیات و ... را دارد

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: توقع ما از دکتر صالحی به عنوان شخصیت ارزنده، تحقق انتطارات رهبری و مردم در حوزه فرهنگ و هنر است/ یا موازی کاری ها پایان یابد و یا وظایف را از دولت بگیرید

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: توقع ما از دکتر صالحی به عنوان شخصیت ارزنده، تحقق انتطارات رهبری و مردم در حوزه فرهنگ و هنر است/ یا موازی کاری ها پایان یابد و یا وظایف را از دولت بگیرید

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: آقای آوایی، صادق و باتجربه بالای قضایی است/ حقوق بشر، حقوق شهروندی، امور مربوط به تعزیرات و روابط صمیمی سه قوه مورد انتظار است

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: آقای آوایی، صادق و باتجربه بالای قضایی است/ حقوق بشر، حقوق شهروندی، امور مربوط به تعزیرات و روابط صمیمی سه قوه مورد انتظار است

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: مهندس حجتی کار بزرگی در حوزه کشاورزی و کمک به رشد اقتصادی انجام داد/ آب، محیط زیست و امنیت غذایی سه اولویت وزارت جهاد کشاورزی

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: مهندس حجتی کار بزرگی در حوزه کشاورزی و کمک به رشد اقتصادی انجام داد/ آب، محیط زیست و امنیت غذایی سه اولویت وزارت جهاد کشاورزی

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: آقای علوی آزادی را پای امنیت قربانی نخواهد کرد؛ این مهم است/ وزیر اطلاعاتی می خواهم که به جای مردم و منتقد، دشمنان و خائنان از او بترسند

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: آقای علوی آزادی را پای امنیت قربانی نخواهد کرد؛ این مهم است/ وزیر اطلاعاتی می خواهم که به جای مردم و منتقد، دشمنان و خائنان از او بترسند

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: علت معرفی آقای جهرمی، تسلط به فناوری اطلاعات و زیر ساختهای ارتباطی است/ جهرمی، آزادی و امنیت را کنار هم می بیند؛ به جوانها اعتماد کنید

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: علت معرفی آقای جهرمی، تسلط به فناوری اطلاعات و زیر ساختهای ارتباطی است/ جهرمی، آزادی و امنیت را کنار هم می بیند؛ به جوانها اعتماد کنید

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: دکتر رحمانی فضلی بار سنگینی بر عهده داشتند؛ شایسته سالاری و اعتدال بجای نگاه جناحی محور کار است

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: دکتر رحمانی فضلی بار سنگینی بر عهده داشتند؛ شایسته سالاری و اعتدال بجای نگاه جناحی محور کار است

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: بنگاههای اقتصادی تناسبی با کار تخصصی وزارتخانه ها ندارند؛ باید در بازار فروخته شوند تا وزراتخانه ها از بنگاه داری خلاص شوند

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم: بنگاههای اقتصادی تناسبی با کار تخصصی وزارتخانه ها ندارند؛ باید در بازار فروخته شوند تا وزراتخانه ها از بنگاه داری خلاص شوند