چهارشنبه 7 تير 1396 - 23:38
فارسی | العربية | English

فتوکلیپ

در ضیافت افطار با فعالان حوزه زنان و خانواده : مردسالاری، تفکری سنتی و غیر اسلامی است/ ‏نزد خداوند زن و مرد برتری بر یکدیگر جز در ایمان ندارند

در ضیافت افطار با فعالان حوزه زنان و خانواده : مردسالاری، تفکری سنتی و غیر اسلامی است/ ‏نزد خداوند زن و مرد برتری بر یکدیگر جز در ایمان ندارند

در ضیافت افطار با فعالان حوزه زنان و خانواده : امروز زنان ما در عرصه های مختلف ‏سیاسی و مدیریتی حضور موثر دارند/ دولت به حقوق شهروندی و فرصت یکسان برای زنان و مردان ‏متعهد است

در ضیافت افطار با فعالان حوزه زنان و خانواده : امروز زنان ما در عرصه های مختلف ‏سیاسی و مدیریتی حضور موثر دارند/ دولت به حقوق شهروندی و فرصت یکسان برای زنان و مردان ‏متعهد است

در ضیافت افطار با فعالان حوزه زنان و خانواده : نباید در زندگی مردم تجسس و کند و کاو کرد

در ضیافت افطار با فعالان حوزه زنان و خانواده : نباید در زندگی مردم تجسس و کند و کاو کرد

در ضیافت افطار با فعالان حوزه زنان و خانواده : نباید ایمان خود را برتر و ایمان مردم را ضعیف شمرد/ تقسیم جامعه به خوب و بد ما را به هدف نمی رساند

در ضیافت افطار با فعالان حوزه زنان و خانواده : نباید ایمان خود را برتر و ایمان مردم را ضعیف شمرد/ تقسیم جامعه به خوب و بد ما را به هدف نمی رساند

در ضیافت افطار با فعالان حوزه زنان و خانواده : ماه رمضان، تمرین مهربانی و گذشت از یکدیگر است

در ضیافت افطار با فعالان حوزه زنان و خانواده : ماه رمضان، تمرین مهربانی و گذشت از یکدیگر است

عیادت دکتر روحانی از حضرت آیت الله مظاهری و بیماران در یکی از بیمارستانهای تهران

عیادت دکتر روحانی از حضرت آیت الله مظاهری و بیماران در یکی از بیمارستانهای تهران

در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی: صادرات لحظه ای و ادواری نداریم، صادرات به بازارهای هدف باید مستمر باشد و دولت و مردم آن کشور به موجودی کالای ایرانی مطمئن باشند

در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی: صادرات لحظه ای و ادواری نداریم، صادرات به بازارهای هدف باید مستمر باشد و دولت و مردم آن کشور به موجودی کالای ایرانی مطمئن باشند

در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی : اگر نهایت امر را مردم بدانیم، آن وقت همه تولید، توزیع و تجارت ما خدمت به مردم معنا می شود/ مصرف متعادل و معقول اساس اقتصاد است

در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی : اگر نهایت امر را مردم بدانیم، آن وقت همه تولید، توزیع و تجارت ما خدمت به مردم معنا می شود/ مصرف متعادل و معقول اساس اقتصاد است