شنبه 5 اسفند 1396 - 09:52
فارسی | العربية | English

فتوکلیپ

دو دولت ایران و هندوستان برای توسعه روابط  مصمم هستند/در مذاکرات مرتبط با مسایل بسیار مهم دوجانبه ، منطقه و بین المللی حتی یک مورد هم اختلاف نظر نداشتیم

دو دولت ایران و هندوستان برای توسعه روابط مصمم هستند/در مذاکرات مرتبط با مسایل بسیار مهم دوجانبه ، منطقه و بین المللی حتی یک مورد هم اختلاف نظر نداشتیم

استفاده از تمامی ظرفیت‌های همکاری به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه است

استفاده از تمامی ظرفیت‌های همکاری به نفع دو ملت و ملت‌های منطقه است

ایران از توسعه روابط فرهنگی، تجاری، اقتصادی و دانشگاهی با هند استقبال می‌کند

ایران از توسعه روابط فرهنگی، تجاری، اقتصادی و دانشگاهی با هند استقبال می‌کند

ادای احترام دکتر روحانی به گاندی؛ رهبر فقید سیاسی و معنوی هندوستان

ادای احترام دکتر روحانی به گاندی؛ رهبر فقید سیاسی و معنوی هندوستان

مراسم استقبال رسمی رئیس جمهور و نخست وزیر هندوستان از دکتر روحانی برگزار شد

مراسم استقبال رسمی رئیس جمهور و نخست وزیر هندوستان از دکتر روحانی برگزار شد

 دکتر روحانی در دیدار صمیمی با ایرانیان و دانشجویان مقیم هند: حاکم فعلی آمریکا بیش از یکسال است می خواهد برجام را از بین ببرد و هر بار می گوید این آخرین امضای من است!

دکتر روحانی در دیدار صمیمی با ایرانیان و دانشجویان مقیم هند: حاکم فعلی آمریکا بیش از یکسال است می خواهد برجام را از بین ببرد و هر بار می گوید این آخرین امضای من است!

دکتر روحانی در دیدار صمیمی با ایرانیان و دانشجویان مقیم هند: تحریم میدان ارتباط با ملتها را محدودتر می کند؛ امروز تولید و صادرات انرژی افزایش یافته است

دکتر روحانی در دیدار صمیمی با ایرانیان و دانشجویان مقیم هند: تحریم میدان ارتباط با ملتها را محدودتر می کند؛ امروز تولید و صادرات انرژی افزایش یافته است

دکتر روحانی در دیدار صمیمی با ایرانیان و دانشجویان مقیم هند: زبان فارسی مانع خودباختگی فرهنگی است؛ کرسی های زبان فارسی باید توسعه یابند

دکتر روحانی در دیدار صمیمی با ایرانیان و دانشجویان مقیم هند: زبان فارسی مانع خودباختگی فرهنگی است؛ کرسی های زبان فارسی باید توسعه یابند