بیوگرافی:

حسن روحانی متولد ٢١ آبان ١٣٢٧ در شهر سرخه (استان سمنان)،