كليپ

ما کشوری هستیم که در زمینه غنی سازی روی پای خودمان ایستاده ایم / ما موظف هستیم در توانمندی های علمی گام های جدید برداریم/ گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هسته ای کشور

ما کشوری هستیم که در زمینه غنی سازی روی پای خودمان ایستاده ایم / ما موظف هستیم در توانمندی های علمی گام های جدید برداریم/ گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هسته ای کشور

کار آژانس فقط بازدید نیست، باید کمک و حمایت هم انجام دهد/  آژانس انرژی اتمی، آمریکا، اروپا و کشورهای بزرگ صنعتی بدهکار ما هستند و باید این بدهی را پرداخت کنند

کار آژانس فقط بازدید نیست، باید کمک و حمایت هم انجام دهد/ آژانس انرژی اتمی، آمریکا، اروپا و کشورهای بزرگ صنعتی بدهکار ما هستند و باید این بدهی را پرداخت کنند

در هشت سال گذشته هم در تولید و هم در فناوری هسته ای پیشرفت های خوبی داشته ایم/ فناوری هسته ای در بخش های مختلف صنعتی ، کشاورزی ، انرژی،  درمانی و رادیو داروها مورد استفاده قرار می گیرد / عهد ما با دنیا NPT بوده که با آن پایبند بوده ایم

در هشت سال گذشته هم در تولید و هم در فناوری هسته ای پیشرفت های خوبی داشته ایم/ فناوری هسته ای در بخش های مختلف صنعتی ، کشاورزی ، انرژی، درمانی و رادیو داروها مورد استفاده قرار می گیرد / عهد ما با دنیا NPT بوده که با آن پایبند بوده ایم

اقدام دوم دولت تدبیر و امید، توسعه فناوری هسته ای در کشور بود/ برخی به دروغ و غلط می گفتند این دولت صنعت هسته ای را در کشور تعطیل کرده و این فناروی را تقدیم خارجی ها کرده است، البته اکثریت قاطع مردم می دانستند که این حرف دروغ است

اقدام دوم دولت تدبیر و امید، توسعه فناوری هسته ای در کشور بود/ برخی به دروغ و غلط می گفتند این دولت صنعت هسته ای را در کشور تعطیل کرده و این فناروی را تقدیم خارجی ها کرده است، البته اکثریت قاطع مردم می دانستند که این حرف دروغ است

در دولت تدبیر و امید دو اقدام مهم در زمینه هسته ای انجام شده است ، اولین اقدام قانونی شدن فعالیت های هسته ای ایران  بود/ یکی از اثار پرافتخار برجام این بود که صنعت هسته ای را در ایران قانونی کرد و حق ملت ایران را بازستاند

در دولت تدبیر و امید دو اقدام مهم در زمینه هسته ای انجام شده است ، اولین اقدام قانونی شدن فعالیت های هسته ای ایران بود/ یکی از اثار پرافتخار برجام این بود که صنعت هسته ای را در ایران قانونی کرد و حق ملت ایران را بازستاند

آثار کار خطرناک و غلطی که آمریکایی ها در جنگ جهانی دوم در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن انجام دادند همچنان مشهود است و نشان می دهد که این مسیر غلط و نادرستی است

آثار کار خطرناک و غلطی که آمریکایی ها در جنگ جهانی دوم در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن انجام دادند همچنان مشهود است و نشان می دهد که این مسیر غلط و نادرستی است

نگرانی نابجا از فعالیت های هسته ای ایران مدت 15، 16 سال است که موجب دردسر برای ملت ایران شده است/ تاکید می کنم که تمام فعالیت های هسته ای ما صلح آمیز است و برای اهداف غیر نظامی است

نگرانی نابجا از فعالیت های هسته ای ایران مدت 15، 16 سال است که موجب دردسر برای ملت ایران شده است/ تاکید می کنم که تمام فعالیت های هسته ای ما صلح آمیز است و برای اهداف غیر نظامی است