کلیپ

در مراسم الحاق زیردریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش :
ساخت انواع ناوچه‌ها و زیردریایی ها، نشان توانمندی نیروی دریایی ایران است/تبریک پیشرفت‌های مهم و سرنوشت‌ساز کشور در حوزه قدرت دریایی

در مراسم الحاق زیردریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش : ساخت انواع ناوچه‌ها و زیردریایی ها، نشان توانمندی نیروی دریایی ایران است/تبریک پیشرفت‌های مهم و سرنوشت‌ساز کشور در حوزه قدرت دریایی

در مراسم الحاق زیردریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش :
قدرت ایران امروز می‌تواند قدرت منطقه باشد

در مراسم الحاق زیردریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش : قدرت ایران امروز می‌تواند قدرت منطقه باشد

در مراسم الحاق زیردریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش :
قدرت ایران هرگز تهدیدی برای دیگران نیست/ چشم طمع به دیگران نداشته‌ایم اما همواره در برابر متجاوز ایستاده‌ایم

در مراسم الحاق زیردریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش : قدرت ایران هرگز تهدیدی برای دیگران نیست/ چشم طمع به دیگران نداشته‌ایم اما همواره در برابر متجاوز ایستاده‌ایم

در مراسم الحاق زیردریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش :
الحاق زیردریایی فاتح به نیروی دریایی ارتش

در مراسم الحاق زیردریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش : الحاق زیردریایی فاتح به نیروی دریایی ارتش

در اجتماع بزرگ مردم بندر لنگه:
یکی از تصمیمات این سفر توسعه بندر لنگه خواهد بود

در اجتماع بزرگ مردم بندر لنگه: یکی از تصمیمات این سفر توسعه بندر لنگه خواهد بود

در اجتماع بزرگ مردم بندر لنگه:
یکی از تصمیمات مهم دولتهای یازدهم و دوازدهم مساله تلاش در مسیر تقویت بیش از پیش وحدت میان اقوام و مذاهب در ایران بوده است/هر کس در این کشور، اسلام، ایران و قانون اساسی را قبول دارد دارای حقوق مساوی است

در اجتماع بزرگ مردم بندر لنگه: یکی از تصمیمات مهم دولتهای یازدهم و دوازدهم مساله تلاش در مسیر تقویت بیش از پیش وحدت میان اقوام و مذاهب در ایران بوده است/هر کس در این کشور، اسلام، ایران و قانون اساسی را قبول دارد دارای حقوق مساوی است

در اجتماع بزرگ مردم بندر لنگه:
ایجاد انشقاق و اختلاف در میان مذاهب ، اقوام و ملت های منطقه یکی از اهداف قدرتهای استکباری است

در اجتماع بزرگ مردم بندر لنگه: ایجاد انشقاق و اختلاف در میان مذاهب ، اقوام و ملت های منطقه یکی از اهداف قدرتهای استکباری است