در ضیافت افطار با اصحاب رسانه: روزهای انتخابات روزهای بسیار مهمی برای کشور و عید سیاسی و روزها و شبهای قدر ملت ایران بود

پنحشنبه 25 خرداد 1396 - 18:39

شناسه خبر: 99616