تقدیم استوارنامه سفیر جدید اسلوونی در تهران

سه شنبه 30 خرداد 1396 - 13:41

شناسه خبر: 99464