آغاز بهره برداری از فازهای ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی با حضور دکتر روحانی

يکشنبه 27 فروردين 1396 - 14:35

شناسه خبر: 98750