افتتاح همزمان طرح‌های صنعتی، عمرانی و خدماتی استان کردستان

شنبه 5 فروردين 1396 - 23:56

شناسه خبر: 98369