دکتر روحانی در دیدار رییس اجرایی دولت افغانستان

چهارشنبه 22 دی 1395 - 17:20

شناسه خبر: 97237