بانک در بازدید از مرکز ارتباطات مردمی در قزوین:

سامانه 111 انتقال نظرات مردم به رییس جمهوری را تسهیل می کند

معاون کل نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: سامانه 111 یکی از اقداماتی است که با هدف افزایش ارتباط مردم با ریاست جمهوری راه اندازی شده است.

شناسه خبر: 95588 -

پنحشنبه 8 مهر 1395 - 16:36