ورود و مصاحیه در فرودگاه خوزه مارتی هاوانا پایتخت کوبا

شناسه خبر: 95267 -

دوشنبه 29 شهريور 1395 - 23:00

شناسه خبر: 95267

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای خارجی

فیلم مرتبطاخبار برگزیده