مراسم بدرقه رسمی رییس جمهوری در سفر به کشور پاکستان

شنبه 7 فروردين 1395 - 11:01

شناسه خبر: 92656