مراسم بدرقه رسمی رییس جمهوری در سفر به کشور پاکستان

جمعه 6 فروردين 1395 - 11:30

شناسه خبر: 92617