با حضور رییس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر ایتالیا ؛

ایران و ایتالیا 14 سند همکاری امضا کردند

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ایتالیا ، دوشنبه شب به وقت رم پایتخت ایتالیا 14 سند همکاری امضا کردند ؛ اسنادی که راه را برای گسترش بیش از پیش روابط دو کشور هموارتر ساخت.

دوشنبه 5 بهمن 1394 - 23:45

این اسناد با حضور رییس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر ایتالیا ، توسط مقامهای ارشد دو کشور امضا شد.

14 سندی که به امضای مقامهای ارشد ایران و ایتالیا رسید در حوزه های حمل و نقل، راه آهن و ریل، همکاریهای آموزشی و پزشکی، بازرگانی، ایمنی، همکاریهای بندری، کشاورزی، قرنطینه و حفظ نباتات، پزشکی و دارویی است.

دو کشور همچنین یک بیانیه سیاسی مشترک برای ترسیم نقشه راه کلی گسترش همکاریها و تعاملات دو کشور منتشر کردند.

شناسه خبر: 91515