دکتر جهانگیری در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی؛

اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه‌ای جامع و عملیاتی است

دومین جلسه‌ی ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

شناسه خبر: 89831 -

دوشنبه 13 مهر 1394 - 19:01

دکتر اسحاق جهانگیری از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان فرصتی بی نظیر برای دولت یاد کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب تاکیدات ویژه ای نسبت به اجرای این سیاست ها دارند و این امر فرصت ویژه‌ای را برای دولت ایجاد کرده است تا با استفاده از ظرفیت های موجود همه‌ی قوا و نهادهای عمومی و غیردولتی، نسبت به پیاده سازی و عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی اقدام کند.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری دیدگاه ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نسبت به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از همه‌ی دستگاه های اجرایی خواست بیش از گذشته به اجرای این سیاست‌ها همت بگمارند تا بتوانیم از فرصت ایجاد شده، استفاده مطلوب را داشته باشیم.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه‌ای فراتر از اقدامات جاری و برنامه‌های توسعه‌ای کشور هستیم، افزود: برخی از محورهای برنامه‌ی ششم توسعه منطبق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تهیه شده است اما با این وجود باید برنامه‌ای جامع و عملیاتی که مورد اجماع همگان باشد، تدوین کنیم تا پس از تایید رهبر معظم انقلاب، آن را اجرایی نماییم.
وی با اشاره به تدوین پیش نویس برنامه‌ی پیاده سازی و اجرای اقتصاد مقاومتی که توسط دکتر نیلی مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی تهیه شده و نیز برنامه هایی که در باب اقتصاد مقاومتی در ستاد اقتصادی دولت و با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین شده است، خواستار تلفیق این برنامه ها و تبدیل آن به برنامه‌ای عملیاتی شد.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در این جلسه با تاکید براینکه اقتصاد مقاومتی فرصتی در جهت اصلاح ساختارهای ناکارآمد برای دولت فراهم کرده است، گفت: اقتصاد مقاومتی فرصتی را در اختیار دولت قرار داده است تا با اتکا به آن بتوانیم نظام اداری کشور را اصلاح کرده و ساختارها و مقررات دست و پاگیر پیش روی مدیران کشور را اصلاح کنیم.
در این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بعنوان یک رویکرد و جهت گیری یاد کرد و گفت: باید در کنار توجه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تمرکز ویژه‌ای بر سایر سیاست های کلی نظیر اصل 44 داشته باشیم چراکه این سیاست ها مکمل یکدیگر هستند.
دکتر طیب‌نیا با بیان اینکه باید برنامه‌ای منسجم و قابل اجرا برای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم، بر لزوم برخورداری از نظام یکپارچه‌ی برنامه‌ریزی که همه‌ی سیاست‌های کلی را در بر گیرد، تاکید کرد.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور نیز در این جلسه لازمه‌ی اجرای صحیح سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را برخورداری از نگرشی جدید و تفکری نو دانست و با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری بر نیروی انسانی کشور، خواستار نوسازی ساختار، تغییرات عمده در سیاست ها و سرمایه گذاری در حوزه‌ی تحقیق و پژوهش شد.
در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، معاون رییس جمهور در امور مجلس، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیات عامل صندوق توسعه‌ی ملی نیز حضور داشتند، نماینده‌ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن مرور رویکردها و مؤلفه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بعنوان الگوی اقتصاد پویا و پیشرو، به تشریح عملکرد دولت برای تدوین برنامه‌ای عملیاتی جهت تحقق و اجرای برنامه‌های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و پس از توضیحاتی درخصوص اقدامات مهم دولت در سال 93 برای اجرای اقتصاد مقاومتی، گزارشی نیز از تدوین 18 جلد کتاب مشتمل بر مجموعه‌ی اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی در دولت ارائه کرد.
در ادامه‌ی این نشست پس از بحث و گفتگو درخصوص راهکارهای پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مقرر شد با تلفیق، بررسی و بازنگری در برنامه هایی که تا کنون توسط دولت تدوین شده است، برنامه ای جامع و عملیاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شود تا پس از تائید نهایی توسط رهبر معظم انقلاب، اجرایی گردد.

شناسه خبر: 89831

- معاون اول

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده