معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری در مراسم افتتاح نمایشگاه-موزه تبیین و ارائه اقدامات دولت در دوران دفاع مقدس

دوشنبه 6 مهر 1394 - 16:07

شناسه خبر: 89694