رییس جمهوری در دیدار نخست وزیر ژاپن:

همکاری های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی دو کشور باید بیش از پیش ارتقاء یابد / نخست وزیر ژاپن: می خواهیم در کمک به توسعه اقتصاد ایران فعال باشیم

رییس جمهوری، ژاپن را شریک خوب و استراتژیک ایران دانست و تصریح کرد: روابط و همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور باید بیش از پیش ارتقاء یابد.

شناسه خبر: 89639 -