دیدار با وزیر امور خارجه سوریه

چهارشنبه 14 مرداد 1394 - 18:04

شناسه خبر: 88621