بررسی راهکارهای اجرایی توسعه روستاهای کشور

شناسه خبر: 88328 -

شنبه 3 مرداد 1394 - 11:47

شناسه خبر: 88328

- جلسات

- نهاد ریاست‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده