آغاز فعالیت سامانه ۱۱۱ مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری در استان خراسان شمالی

شنبه 23 خرداد 1394 - 13:23

شناسه خبر: 87556