جلسه توسعه و سرمایه‌گذاران استان خراسان شمالی

شنبه 16 خرداد 1394 - 19:08

شناسه خبر: 87484