سفر به استان کردستان - بازدید از پایانه مرزی باشماق

شناسه خبر: 87309 -

دوشنبه 4 خرداد 1394 - 15:52

شناسه خبر: 87309

- سفرهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده