جلسه نحوه تامین مالی طرحهای کلیدی و محورهای با اهمیت سال 94 وزارت نیرو

شناسه خبر: 87263 -

شنبه 2 خرداد 1394 - 17:03

شناسه خبر: 87263

- جلسات

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده