دیدار با وزیر محیط زیست،زمین و دریایی ایتالیا

شناسه خبر: 86560 -

شنبه 5 ارديبهشت 1394 - 17:33

شناسه خبر: 86560

- دیدارهای خارجی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده