بازدید هوایی از میدان نفتی آذر

دوشنبه 31 فروردين 1394 - 18:56

شناسه خبر: 86361