آغاز بهره برداری شبکه آبیاری تحت فشار هزار هکتار

دوشنبه 31 فروردين 1394 - 18:30

شناسه خبر: 86360