حضور در جمع خبرنگاران پس از جلسه هیات دولت

چهارشنبه 27 اسفند 1393 - 14:05

شناسه خبر: 85464