بهره برداری از فاز ۱۲ پارس جنوبی

چهارشنبه 27 اسفند 1393 - 09:28

شناسه خبر: 85456