مراسم افتتاح فازهای پنج و شش تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران

شنبه 23 اسفند 1393 - 14:38

شناسه خبر: 85381