آغاز عملیات احداث خط آهن سریع السیر تهران – قم - اصفهان

چهارشنبه 6 اسفند 1393 - 11:37

شناسه خبر: 84878