بازدید از نمایشگاه تخصصی و حضور در جمع تجار ایرانی در بغداد

شناسه خبر: 84692 -

سه شنبه 28 بهمن 1393 - 14:24

شناسه خبر: 84692

- سفرهای خارجی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبط