استان کرمان - سخنرانی در کارخانه اهن اسفنجی

شناسه خبر: 84510 -

دوشنبه 20 بهمن 1393 - 10:27

شناسه خبر: 84510

- سفرهای داخلی

- معاون اول

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبط