دکتر جهانگیری روز ملی نیوزیلند را تبریک گفت

معاون اول رییس جمهور در پیامی به جان کی نخست وزیر نیوزیلند، فرارسیدن روز ملی این کشور را به دولت و ملت نیوزیلند تبریک گفت.

شناسه خبر: 84496 -

يکشنبه 19 بهمن 1393 - 17:26

دکتر اسحاق جهانگیری در این پیام ابراز امیدواری کرد روابط میان دو کشور در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیش از گذشته گسترش یابد.

شناسه خبر: 84496

- پيامها و نامه ها

- معاون اول