رییس جمهوری در بازدید از نیروگاه اتمی بوشهر

سه شنبه 23 دی 1393 - 18:02

شناسه خبر: 83830