دیدار با علما، ایثارگران، نخبگان و برگزیدگان استان خراسان جنوبی

چهارشنبه 3 دی 1393 - 20:45

شناسه خبر: 83271