شریعتمداری در دیدار معاون اجرائی رییس جمهوری افغانستان

دوشنبه 17 آذر 1393 - 16:11

شناسه خبر: 82891