نشست صمیمی اصحاب رسانه استان گلستان با مشاور رسانه ای رییس جمهوری

سه شنبه 11 آذر 1393 - 18:54

شناسه خبر: 82750