دیدار دکتر الهام امین زاده با منگ جیان چو عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی چین

يکشنبه 25 آبان 1393 - 08:42

شناسه خبر: 82516