افتتاح فاز نخست مجتمع طلای زره شوران

شنبه 24 آبان 1393 - 18:38

شناسه خبر: 82507