متن کامل مصاحبه در مراسم روز درختکاری

-

شناسه خبر: 82223 -

پنحشنبه 15 اسفند 1392 - 10:30

گزارشگر:

بفرمایید برنامه‌های دولت برای توسعة فضای سبز کشور چیست؟
رئیس‌جمهور:
بسم الله الرحمن الرحیم
روز درختکاری و هفتة منابع طبیعی برای یادآوری این موضوع مهم است که ما اکنون در شرایطی زندگی می‌کنیم که اگر به فضای سبز توجه نداشته باشیم، به حیات و زیست جامعه ضربة بسیار بزرگ و مهلکی وارد شده است. زمانی بود که درخت به عنوان یک موجود زندة زینتی به شمار می‌رفت و حتی یک نبات با شکوه برای منظره بود. اما امروز درخت‌ها ریشه‌های یک شهر برای تنفس هستند و ضرورت حیات سالم مردم شهر و روستا و حتی کشور ما در سایة آن است که محیط زیست را حفظ کنیم در مسئله درختان و منابع طبیعی ما در شرایطی هستیم که کمبود آب داریم. خاک‌های ما فرسوده و فرسوده‌تر می‌شود. شهرهای ما بی‌رویه توسعه پیدا می‌کند. آپارتمان نشینی از حد معمول پا فراتر گذاشته و مردم ما شاهد هستند در فصلی که هوا سرد می‌شود و ایستایی هوا صورت می‌گیرد چه وضعی برای شهرهای بزرگ به وجود می‌آید.
امروز توسعه بدون توجه به توسعة پایدار نمی‌تواند برای جامعه‌ای رفاه و بهبود را به ارمغان بیاورد. ما باید به کل مسئلة محیط زیست مخصوصاً در کلان شهرها توجه کنیم و امروز که روز درختکاری است، هر روز را روز درختکاری بدانیم و تلاش کنیم به محیط زیست کمک کنیم. یعنی اگر ایران را به صورت یک درخت تنومند در نظر بگیریم، باید به این درخت تنومند کمک کنیم تا خراشی به آن وارد نشود. اجازه دهیم ریشه‌های آن قوت داشته باشد، پر بر و بار باشد و برگ‌های آن سبز باشد. متأسفانه امروز درخت‌های ما در شهرهای بزرگ رنگ تیره و خاک‌آلود به خود گرفته‌اند و این هشداری به همة ماست.
از لحاظ فرهنگی هم همة رسانه‌ها و رسانة ملی باید کمک کنند. از لحاظ دین مبین اسلام یک حسنه، درختکاری و رسیدگی به درخت است. در روایات ما آمده است کسی که درختی غرس می‌کند، تا آن درخت هست و سایه و میوه‌اش وجود دارد برای او حسنه محسوب می‌شود. حال که از لحاظ فرهنگ دینی ما این همه به این کار تشویق شده‌ایم و از لحاظ شرایط زندگی هم ناچاریم که به محیط زیست توجه کنیم، همه باید در این مورد دست به دست هم بدهیم.
من در اینجا لازم می‌دانم به مردم عزیز و بزرگوار ایران بگویم که در بحث محیط زیست مردم باید پیش قدم شوند و دولت تمام همت خود را در این راستا خواهد گذاشت. مسئلة بسیار مهمی است، بسیار مهم‌تر از سال‌ها و دهه‌های گذشته و این اهمیت در سال‌های آینده بیشتر می‌شود. ما در کشوری هستیم که با خشکسالی و کمبود نزولات آسمانی مواجه هستیم و از همه تأسف‌برانگیزتر آن که شاهدیم درخت‌های تنومند ما بی دلیل قطع می‌شود. درخت‌هایی که گاهی 100 یا 200 سال از عمرشان گذشته است، می‌بینیم که به خاطر مجوزهای نابه‌جا و مدیریت‌های نادرست از دست می‌روند و این تأسف برای همة کشور و ملت است.
امیدوارم دولت، ملت، مسئولین، شهرداری‌ها و شورای شهرها همه دست به دست هم دهیم و بتوانیم با این پدیدة شوم مقابله کنیم و بریدن درخت را به عنوان کاری خلاف اخلاق و قانون و خلاف توسعة پایدار جامعة خود بدانیم.
گزارشگر:
برنامة دولت برای جلوگیری از روند تخریب محیط زیست در عرصه‌های طبیعی چیست و تا امروز برای این موضوع چه کرده است؟
رئیس‌جمهور:
دولت، شورای عالی محیط زیست را بسیار جدی در نظر گرفته است و تا به حال چند جلسة شورای عالی محیط زیست تشکیل شده است. دولت توجه دارد که امروزه محیط زیست از مسائل بسیار ضروری برای سلامت، زندگی و رفاه مردم است و مخصوصاً در کلان شهرها، ما با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه هستیم. سودجویان فراوانی هستند که به جنگل‌ها و مراتع تجاوز می‌کنند. همة آنهایی را که در این زمینه مسئولیتی بر عهده دارند، کسانی که در جنگلبانی یا محیط زیست مسئولیتی بر عهده دارند، و حتی عده‌ای در این راه شهید شده‌اند را ارج می‌نهیم. کار بسیار بزرگی است. قوة قضاییه در این زمینه باید کمک کند.
من می‌خواهم مسئلة بزرگ‌تری را عنوان کنم. به غیر از قوای مجریه و قضاییه و دستگاه قانون‌گذاری، باید همة مردم به صحنه بیایند. بحث حیات و ممات است. یا محیط زیست ما می‌ماند یا درخت‌ها و جنگل‌ها و مراتع می‌مانند یعنی حیات می‌ماند یا اینها از دست می‌روند یعنی حیات از دست می‌رود. بنابراین وقتی ما بر بحث منافع حیاتی در برابر دشمنان و بدخواهان تأکید می‌کنیم، در داخل هم همین طور است. ما منافع حیاتی داریم که بر آن تأکید می‌کنیم و این کار، کار دولت یا قوة قضاییه یا نظام به تنهایی نیست. به فرهنگ سازی وسیع نیاز دارد تا همة مردم به صحنه بیایند.
من از آموزش و پرورش می‌خواهم که همة دانش‌آموزان سراسر کشور را برای حفظ محیط زیست بسیج کنند. دانش‌آموزان خیلی می‌توانند بر پدر و مادر و خانواده تأثیرگذار باشند. مخصوصاً در ایام نوروز که مردم مسافرت می‌کنند، یکی از توجهات ویژة آنها حفظ محیط زیست باشد. مراقب باشند که از این محیط به خوبی استفاده کنند و خدای نکرده ضربه‌ای به محیط زیست نزنند.
دولت در این راستا هم اقدامات داخلی انجام خواهد داد و هم اقدامات منطقه‌ای و بین‌المللی. می‌دانید بخشی از اقداماتی که باید انجام گیرد در سطح منطقه است. در بحث ریزگردها تنها ایران از عهدة رفع آن بر نمی‌آید. باید کشورهای همسایه و منطقه به ما کمک کنند. بعضی از کارها باید در سطح بین‌المللی صورت گیرد.
امیدوارم همة ما دست به دست هم دهیم و برای حفظ این نعمت بزرگ الهی یعنی محیط زیست و منابع طبیعی کوشا باشیم و بتوانیم ایرانی سرسبزتر و آبادتر داشته باشیم و محیط زیستی درست کنیم با درخت‌هایی که نشانة خدا و آیت الهی هستند.
در نظر هوشیار هر برگ درخت دفتری است برای معرفت کردگار. همان‌طور که درخت نشانة حق است، نشانة کردار ما هم هست. رنگ برگ‌های درخت، تنومندی و پرباری درخت و نشاط درخت اعلام می‌کند که مردان و مسئولین آن کشور چگونه نسبت به محیط زیست رفتار می‌کنند. امیدواریم در برابر درختانی که نشانه‌های خدا و نشانه‌های سلامت محیط زیست هستند شرمنده نباشیم.
گزارشگر:
متشکرم. 

شناسه خبر: 82223

- سخنراني ها

- متن کامل سخنرانی

- رئیس‌جمهوری

اخبار برگزیده