تقدیم استوارنامه سفیر جدید نروژ

دوشنبه 5 آبان 1393 - 14:40

شناسه خبر: 82099