سفر کاروان تدبیر و امید به استان زنجان

شناسه خبر: 82048 -

شنبه 3 آبان 1393 - 14:46

شناسه خبر: 82048

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- رئیس‌جمهوری