سخنرانی در جمع مردم استان زنجان

چهارشنبه 30 مهر 1393 - 12:41

شناسه خبر: 81980